"הוכחות"

חפא התבקש, בפגישותיו עם משקיעים פוטנציאליים, להציג להם "דברים שעובדים", או "הוכחות". דברים שהוצעו לו בתמורה היו אגדיים. אבל הוא התעקש שהם קודם כל יסתמכו רק על ההיגיון שלו, והם לא רצו.בתקופת הקבוצה הראשונה, קבוצת הנערים, אספנו כל מיני חפצים והרכבנו אותם ובנינו 'מכשירים', לפי הוראתו והוראת רוחו, חלקם גם עבדו, למרות העיכוב בהגעת ה'כוח'המשך לקרוא ""הוכחות""

דרג:

proofs

C was asked, in his meetings with potential investors, to present "things that work", or "proofs", things offered to him in return were legendary. But he insisted they first rely only on his reason, and they did not want. During the time of the first group, the kids group, we collected all kinds of objectsהמשך לקרוא "proofs"

דרג:

"The End Of Days will be when everyone knows permanently"

קיצור המאורעות בפדרציה אחרי פרידתו של חפא מהכחול וחבריו.

דרג:

'Hallucinated', 'rememberers' and 'receivers'

C worked in 1989 at a central psychiatric hospital in the country, in fact he researched there, in order to ascertain the degree of external validity that inpatients' hallucinations have, and whether their various hallucination worlds can be contacted via the telepathic Internet. He worked there for several months until the staff, who he saidהמשך לקרוא "'Hallucinated', 'rememberers' and 'receivers'"

דרג:

The last act of Tamket

In one of my last conversations with the stolen Stoli, I asked him where Chapa could have disappeared. He asked me if I'm sure I want to know what his thought. I told him I must have heard worse things already. When the stolen Stoli answered me, I realized that for even for himself hisהמשך לקרוא "The last act of Tamket"

דרג:

המעשה האחרון של תמקט

באחת השיחות האחרונות שלי עם סטולי הגנוב, שאלתי אותו לאן יכול היה חפא להיעלם. הוא שאל אותי אם אני בטוח שאני רוצה לדעת מה דעתו. אמרתי לו שבטח שמעתי כבר דברים יותר גרועים. כשסטולי הגנוב ענה לי, הבנתי שגם לו עצמו קשה להאמין בתשובה הזו, אבל אחרת לא הייתה לו. וגם לי, ככל שזה מוזר,המשך לקרוא "המעשה האחרון של תמקט"

דרג:

( 2008) Meetings

My new meeting with C in 1986, after 7 years, was the beginning of a new series of learning and engaging in the worlds surrounding the human world, which because of the inability to explain them, because of the 'visual impairment' – the same state of limited human brain capacity, as C explains, people tendהמשך לקרוא "( 2008) Meetings"

דרג: