מומלצים

הנהרה לגבי ה"היסטוריוֹת" בפוסטים הקשורים בחפּא Clarification regarding the "histories" in posts related to Chapa

מכיוון שמאז שחזרתי לכתוב בבלוג, אני מקדיש כמעט את כל הפוסטים לנושא של חפּא והידע האקס-פלנטרי שלו, ונראה לי שכך זה הולך להיות גם בהמשך, אני חש צורך להנהיר דברים שאולי לא ברורים, בוודאי לקוראים חדשים, לגבי ההיסטוריות, או ה'נאראטיבים' המיוצגים בפוסטים.

בעיקרון, יש שלוש "היסטוריוֹת" שפוסטים הקשורים בחפּא יכולים להיות שייכים לאחת מהן.

ההיסטוריה הרשמית של חפא

ההיסטוריה האלטרנטיבית של חפא והחבורה הראשונה

ההיסטוריה ה'אקטואלית' של חפא וכל הקשורים בו על כדור הארץ

ההיסטוריה הרשמית של חפא מתייחסת לדברים שקרו לחפא בשנים 1962-1977, בהן שהה מחוץ לכדור הארץ, מחטיפתו דרך לימודיו בבית הספר הגבוה של התבונה הגלקטית, השתתפותו במלחמות הקוסמיות ועד לחזרתו, הנדירה, לכדור הארץ. חפא הוא המקור וכל הדברים המסופרים קרו באמת, לפחות על פי טענתו, שאני, מאמין בה. לא הכל סיפרתי ויש דברים שלא קיבלתי את רשותו לספר. פוסטים מהסוג הזה כתבתי בעיקר בשנת 2005, היום הופיע פוסט חדש מהסוגה הזאת, ובימים הבאים יופיעו שניים נוספים.

ההיסטוריה האלטרנטיבית – כל מה שהיה (אולי) וקרה (כמעט) לחפא, לחבורה הראשונה ("חבורת המחץ") ולי, בשנים 1977-1995, בזמן מקביל, זמן "אפשר" של הזמן ה"אמיתי". שום דבר מזה לא קרה "באמת". לא עזבתי בעקבות חפא את כדור הארץ, אף אחד מהחבורה לא עשה זאת ב"מציאות" (חוץ מסטולי הגנוב). גם לא פגשתי את חבריו החיצוניים של חפא, ה"כחול", ה"מתורגמן" ואחרים, בכל מה שכתבתי עליהם הסתמכתי על תיאוריו של חפא ועל הדמיון שלי. גם לא הייתי עד לשלטון ישיר של אופל גלקטי על כדור הארץ, כן ראיתי דברים שיכולים להתחבר אליו ולהיות כמוהו, גם בלי המימד הגלקטי. כמובן ששילבתי בסיפורים מידע שקיבלתי מחפא והשתמשתי בו באישורו, למשל דברים הקשורים בצורות קהילתיות בחלל, כללים הקשורים בלוחמה קוסמית, טיסה מהירה בחלל, "סיפורים מעומק היקום" ועוד. את רוב הפוסטים של ההסטוריה האלטרנטיבית כתבתי בשתי סדרות בין 2005-2008. בשנה האחרונה הוספתי עוד שני פוסטים כדי לסיים את ה"סאגה" הזאת לבינתיים.

ההסטוריה האקטואלית מספרת על שנות היכרותי עם חפא מאז הגיע ב1977 ועד עזיבתו, האחרונה לבינתיים, ב2008, ומתארת את הידע שניסה להעביר לאנשים בכדור הארץ. את הפוסטים האלה התחלתי לכתוב ב2008, כמה חודשים לפני שחפא עזב. הדברים שבפוסטים האלה חלקם סוגננו, או עברו טשטוש הכרחי של מקומות ודמויות, אבל בעיקרם, הם דברים שקרו. עדיין לא את הכל סיפרתי, לא את הכל קיבלתי רשות לספר. נגעתי גם ואני מתכוון לגעת עוד, בדברים שהתרחשו אחרי עזיבתו של חפא בקרב האנשים שפגשו אותו, שמעו את הרצאותיו והיו תלמידיו. אני שואף למצוא דרך לאמת את הידע של חפא, בצורה שתאפשר לי ולאחרים ללמד וליישם אותו, ואז זו תהיה פתיחתה של קטגוריה רביעית, שונה לגמרי. אני מודה שיש לי ספקות, שכמותם עלו גם אצל חפא במהלך השנים, אם המין האנושי ראוי לידע הזה ואם מותר להעביר אותו לכל אחד, אך אני מאמין שגורלו של ידע הוא להילמד וגורלנו כאדמיים הוא ללמוד והחיים הם ללמידה.

Since I'm back to blogging here, I'm devoting almost all of my posts to C (Chapa) and his extraterrestrial knowledge, and it seems to me that this will continue to be the case, I feel the need to clarify things that may not be clear, certainly to new readers, about the histories, or the ' narratives' represented in the posts.

Basically, there are three "histories" that Chapa-related posts can belong to.
The official history of Chapa
The alternative history of Chapa and the first gang
The 'current' history of Chapa and all related to him on earth

Chapa's official history refers to things that happened to Chapa in 1962-1977, in which he was out of Earth, from his abduction through his studies at the High School of Galactic Wisdom, his participation in cosmic wars until his rare return to Earth. Chapa is the source for the stories and all the things told really happened, at least according to his claim, that I, believe in her. Not everything I told and there are things I did not get permission to tell. I wrote posts of this kind mainly in 2005, today a new post of this kind appeared, and in the coming days two more will appear.

Alternative history – everything that was (maybe) and happened (almost) to Chapa, to the first gang ("smash gang") and to me, in the years 1977-1995, in parallel time, "possible" time of "real" time. None of this happened "really." I did not leave Earth following Chapa, none of the gang did so in "Reality" (except for "the stolen" Stoli). Nor did I meet Chapa's external friends, the "blue", the "interpreter" and others, in everything I wrote about them I relied on Chapa's descriptions and my imagination. Nor have I witnessed the direct rule of galactic darkness on Earth, yes I have seen things that can connect to it and be like it, even without the galactic dimension. Of course I incorporated in the stories information I received from Chapa and used it with his permission, for example things related to communal forms in space, rules related to cosmic warfare, fast flight in space, "stories from the depths of the universe" and more. I wrote most of the posts on alternative history in two series between 2005-2008. In the last year I have added two more posts to end this "saga" for now.

'Current' history tells of my years of acquaintance with Chapa from his arrival in 1977 until his last departure, in 2008, and describes the knowledge he tried to pass on to people on Earth. I started writing these posts in 2008, a few months before Chapa left. The things in these posts some have been styled, or have undergone a necessary blurring of places and characters, but mostly, are things that have happened. I have not told everything yet, I have not been given permission to tell everything. I also touched and I intend to touch further, on the things that happened after Chapa's departure among the people who met him, heard his lectures and were his students. I strive to find a way to validate Chapa's knowledge, in a way that will allow me and others to teach and apply it, and then this will be the opening of a fourth, completely different category. I admit that I have doubts, which have also arisen to Chapa over the years, whether the human race is worthy of this knowledge and whether it is permissible to pass it on to anyone, but I believe that the fate of knowledge is to be learned and our destiny as human beings is to learn and life, it is for learning.

Bodies of outsiders

Uri Geller claims that the scientist Warner von Brown showed him the bodies of aliens, during the time he allegedly worked for the CIA, in the first part of the 1970s.
Interestingly, according to PLANET N, a series that aired on our telepathic Internet in those years or so (our friend "The stolen" Stoli had a connection to this Internet, and so others as well), institutions on Earth were interested in the bodies of outsiders for 'real research'. As already mentioned, according to PLANET N, young people from Earth were recruited for the external wars. Some of them were approached by such institutions to obtain the bodies of outsiders and some of those young people even approached them on their own initiative and offered to bring them outsiders, dead or alive, for 'real research' purposes, for handsome sums…

מצעדים אבודים (5): עברי גל"ץ, 7.5.72 לועזי גל"ץ 7.5.72

אנחנו ממשיכים ב'החייאת' מצעדים מלפני 50 שנה, ולכבוד היום ספיישל – גם המצעד העברי של אותו שבוע, בו יש כמה דברים מעניינים כמו 'עכשיו' של תיקי דיין (תחנות הרכבת) שיר נדיר השמעה ומצויין שהגיע למקום הששי, 'עולם ישן' של עמי שביט ו'לבד ועוד לבד' של צוות סיני (קיים גם בלחן של מישה סגל בביצוע עופרה פוקס) עם שלמה ידוב כסולן, וכן 'שני דגים' של צוות הווי הנדסה קרבית, שיר של דליה רביקוביץ מולחן ע"י מתי כספי. במצעד מורגשת נוכחותו של פסטיבל הזמר. שירים שלא מצאתי – בקצה הרחוב – דני וסלי (לחן של שם טוב לוי) ו'יש לי סבתא צוענייה' של דני גולן. בראש המצעד 'ציור' של שלמה גרוניך ומתי כספי (המפגין נוכחות גבוהה גם בשירים מולחנים של אחרים, כמו 'כמו גלגל' של עופרה פוקס ו'שני דגים' וגם שר בעצמו 'ואותך'). ברשימה ניתן לשמוע עדיין שירים מ'פסטיבל שירי המשוררים' שבדיוק עזבו את המצעד.

ה (הדירוג המלא יופיע בתגובות)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRIhLXiiMSIAvZyezjBi6REiBV4yZrXxx

ורשימת המצעד הלועזי, בה כצפוי בתקופה זו מסתמנת עלייה של שירי האירוויזיון. דירוג מלא בתגובות.

באדיבות חבורת הפליק פליקים.

"בכל משחק שאתה משחק, הטבע משחק איתך חזרה, דרך בינה A ובינה אלפא שלו".

A one-time accident in history

I have a belief that things I write about, even if the source is not currently present, will return and float, and what we experienced through C, was experienced, remembered and will be experience by other people, otherwise, I would not continue to write. For what I write and which is not understood now, so I believe, will be understood in the future, because it is in the the orbit of the earth, the orbit of future human history, even if the earth does not know it now. My opinion, from the things I learned from C and also from what "the stolen" Stoli told after he returned from the first and last travel with him, is that we are surrounded by a sea of ​​knowledge carried by another intelligence, or another intelligences, and it is our destiny one day to dive into it whether we like it or not. Therefore, as C used to say, it is better for us to dive into it with our eyes open. Zvi, for example, thinks otherwise.

Last Passover he was in the country, after many years of not coming, since his mother passed away and the legal matters related to inheritance were settled, as far as I know. With his sister he no longer speaks long before, only with the nephew he has contact. I have never been able to understand the complicated relationship in his family but that is not my business. Since then, he has also had problems with his American ex-wife, about he tells me a little. He knows that in alternative history I wished him something better.

We met on the eve of the second holiday, and sat in the same cafe at the entrance of the market, which is also a spice shop, we sat in it the last time he was in the country, C was also still here then, and he joined us. That meeting was a little before Pesach, and two months later C has left. And like at that meeting 14 years ago, from there we made a short walk to the place that was then C's house, and then Zvi surprised me when he asked that from there we will make a restore walk of the trajectory of that last day, untill the point which C and Stoli disappeared from me and I no longer saw C.

 

"Hey, you do not have to go so fast" Zvi told me when we started to do the way that most of it was a going down, "I am not so young anymore"

"You asked me to restor, so that's how I went then, fast, but it was not fast enough, it turns out."

"I meant we're restoring the route, not your walking pace"

"Have you not learned yet that with C it is impossible to separate things?"

"Oh, stop being like the stolen Stoli"

IMG_20220502_171313

We got to the garden where I was waiting for them that day to come from C's house, and I told Zvi how, when they came, they went so fast that in the end I lost them, it's if he thought before, that I was going fast. Then suddenly he asked me "So what, do you think, happened to C in the end?", And in response I summed up things that Shefa said, that others in the groups who tried to continue later said, the common side to the  all explanations and also to what I thought, is that C chose to disappear and never return to Earth. "And what if it's different?" Zvi asked me. “Are you sure there is no other option? "

"Like what?" I was wondering.

"That the Galactic Federation has ‘rewarded’ him, maybe even the blue himself"

"Rewarded him? What kind of reward? For what?"

"For revealing us the secrets we were not supposed to know." said Zvi as saing the obvious.

Zvi told me that he thought about it a lot ("Do not think I have not thought of you, friends, all these years" he said, and something I had not seen for years reappeared for a moment), and came to the conclusion that a situation in which alien knowledge like we received would be received among ordinary humans, can only happen as a result of historical mistake, a one-time accident – in terms of the history of that side, the alien side. This is what happened in 1977, and we happened to be there and rarely enjoyed the fruits of the rare mistake, which was that C, the man of Earth was given alien knowledge and was allowed to return to Earth with that knowledge.

"Note that we all relied on the impression C made, and I always felt that he enjoyed it, that the Blue allowed him to come here and organize us, and we did not bother to think to ask him, even if it is so, if the Blue allowed him at all to tell us where he came from, and so all What he told us"

"And how would he organize us in a different way?" In the meantime we continued on the strange route where C then led us through the Rehavia neighborhood.

"I do not know how, but C himself told us that on Earth there are many string pullers, who do not tell where they came from and what their motive is. They appear, if they appear, as ordinary human beings. C could tell us a different story, at least until the blue came to power. So, at least as I see things, he was supposed to do and did not, and as I got to know the blue from C stories, and as I see the things in general,  as they are conducted in those worlds, which might not have been different with us, if we knew what they know, the Blue did not in any way mean that C would be different, and would tell us the full truth."

"If so, then, C's decision to tell us things we are not qualified to know, that was the rare historical mistake."

"Yes," said Zvi, "and C, for them, violated their trust, and had to punished in some way, from the moment they knew what he did, and perhaps therefore he traveled or was forced to travel. He was always under their rules, and only their rules."

I was silent. Zvi's words illuminated everything in a new light, full of unpleasant consequences. Even a little scary, for us. And for C, and what he had to go through, if Zvi's analysis is correct, I did not even want to imagine it.

"When do you think they discovered it?"

"I Do not know, I believe that at an early stage. C kept trying to postpone the end and stay with us, in the end he had no choice. That's why he was afraid all the time, that was the real reason".

"And why has he kept telling us all these years, and more and more people?"

"I do not know, really. Maybe he went for 'if already-then already.' The end, will come anyway."

"And maybe he wanted revenge on them for something, for example that the blue actually threw him out of the spaceship"

"Maybe, but really, I Don't think we will ever know”.

"So such a mistake will not happen again, to them and to us, in the near future" I said.

"No" he said "they probably won't let that happen"

"And there will be no more C, who will reveal new secrets to us," I said

"will not be"..

We continued walking, quietly, until we reached the last endpoint on the route, where I still saw then "the stolen" Stoli and C, before disappearing completely.

"But there is a possibility," I said, "that what C told us is also not the true story, the full truth."

מצעדים אבודים (4): לועזי גל"ץ, 9.4.75

"ינואר" היה ראשון בשבוע השני של אפריל. תקופה שהיא בהחלט לא ה"מאני טיים" של הסבנטיז, אבל כאן אנחנו כידוע לא עובדים בשביל משרד ההשכחה. בהשוואה למצעדים מאותה תקופה שלוש שנים קודם, אין אף שיר אחד שאני לפחות זיהיתי כפוליטי או שיר מחאה. 6 שירים בצרפתית, 1 באיטלקית, שירים אירוויזיוניים מהולנד ושוודיה, ספרדי אחד, 3 ישראלים ובהם שוב ה'הדים' מבאר שבע, העיר של אלופת המדינה החדשה. תקופת רבין הראשונה. עדיין הכל, תקופת מעבר כזאת אל פלנטה אחרת.

מקוםשירמבצעחודש שעברשבוע שעברשבוע הבא (23.4)הערות
1JanuaryPilot 733
2Let me be the one The Shadows161מקום 2 באירוויזיון
3  Philadelphia FreedomElton John2074
4Lady MarmaladeLaBelle318
5I'M DOWNTHE HOLLIES4210
6Ding-a-dong Teach-Inחדש2זוכה האירוויזיון
7Lonely PeopleAmerica1057
8MandyBarry Manilow1416
9No No SongRingo Starr24146
10Roll On Down The Highway Bachman Turner Overdrive11815
11Only You CanFox 171218
12Make Me Smile  Steve Harley & Cockney Rebel 191312
13Reach Out (I'll Be There)Gloria Gaynor חדש5
14Fox On The RunSweetחדש9
15Can't Get it Out Of My HeadElectric Light Orchestra1911
16Poor peopleAlan Price12618
17Le MauditVéronique Sanson81026
18The WarriorIpi Tombi15922
19Only One WomanNigel Olsson & Elton John 2620
20Have You Never Been MellowOlivia Newton-John2217
21Shame, Shame ShamShirley & Company 211
22Emotion Helen Reddy2724
23You Are So BeautifulJoe Cocker 251713
24Angeliqueג'קי אלקיים915
25Satin SoulLove Unlimited Orchestra  3023
26Harry TrumanChicago2629
27Fancy pantsKennyחדש25
28LadyStyx18
29Dessine Moi Le BonheurNoam Kaniel29המקור של "מאמי מאמי"
30The Man With The Golden Gun Lulu25

הוצגו בפינה "תוסס ורענן" – פינה בינלאומית

שירמבצעתכניסה ב23.4
CIRCLE OF LOVEלהקת ההדים21
Sereno eDrupi 
Bandolero Juan Carlos Calderón30
Jennie, JennieLars Berghagen 20
Le Telephone PleurClaude Francois
ti bi liMichel Polnareff27

הפינה במצעד הבא, ה23.4

שירמבצעתכניסה ב30.4
Swing Your DaddyJim Gilstrap21
Bang en BoomerangSvenne & Lotta
Love Me Love My Dog Peter Shelley29
I Can Do ItThe Rubettes 25
Play Me Like You Play Your GuitaDuane Eddy and The Rebelettes 23
What Am I Gonna Do With YouBarry White 17

יצאו בחוץ (בסוגריים – המקום ממנו יצאו):

You're No Good Linda Ronstadt21
How Does It Feel?Slade 23
VaninaDave24
Good Love Can Never DieAlvin Stardust 28

לא נכנסו משבוע שעבר

Earth, Wind & Fire – Shining Star עוד ידברו בשנים הבאות

Ben E.King – Supernatural Thing

רשימת המצעד באדיבות Nedgorer1974

מצעדים אבודים (2) לועזי גל"צ פסח 1972

המצעד הלועזי של פסח תשל"ב שודר ב3.4, 15 שירים שרדו בו מן המצעד של חודש לפני, סך הכל 27 שירים, הרוב כמובן באנגלית, 3 באיטלקית מסן רמו, 2 בצרפתית, 1 ביוונית, 2 מהאירוויזיון האחרון לפני שישראל התחילה להשתתף, שני ישראלים, ישראלי אחד "של כבוד". במקום ה23: להיט הבכורה של ניל יאנג. מלחמת החיפושיות: שניים של ג'ון, שניים של פול. בפינה 'לשיפוטכם' הוצגו, לכבוד החג כנראה, 6 ישראלים בלעז, אחד לא מצאתי ברשת (דני גולן "אלי היקר"), בין אלה שמצאתי "מטאמורפוזיס" של ההדים מבאר שבע, "קפיטן הו קפיטן" הידוע בגירסה לא מוכרת של מישה סגל, ולהיטו הראשון של אחד דני סנדרסון.

מקוםשירמבצעתשבוע שעברחודש שעבר (6/3)הערות
1Mother of MineNeil  Reid15
2HelpTony Ronald310
3Son Of My Father Chicory Tip415
4La Fille à aimeמייק בראנט22שבוע בראש 20.3
5Mother and Child ReunionPaul Simon720
6Morning Has BrokenIMAGINECat Stevens     John Lennon6491
4 שבועות בראש
7Jealous Guy John Lennon813
8DirladaAris San917
9Under tropical moonlight Shalom hanoch  11הוצג
10Without YouHarry Nilsson11 או 1222השיר המצליח ביותר של השנה בשקלול שני המצעדים
11American PieDon McLean1012
12How Do You DoMouth and MacNeal17הוצג
13The Lion Sleeps TonightRobert John14הוצג
14Here's to you, Nicola and BartJoan Baez93
15il re di denari Nada Malanima16
16Give Ireland Back To The IrishPaul McCartney & Wings18
17Vado a lavorareGianni Morandi19
18TomorrowPaul McCartney & Wings19
19My Way
Beg, Steal Or Borrow
Nina SimoneThe New Seekersחדש

22
20Everything I ownBread 21שיר החמץ. חזר למצעד בסוף 1974
21Border SongElton John 156
22Heart Of GoldNeil Young23
23Poppa JoeThe Sweet 25
24Apres Toi Vicky Leandrosחדשזוכה האירוויזיון האחרון בטרם ישראל הצטרפה
25Come le violePeppino Gagliardi חדש

הפינה לשיפוטכם – 'פינה ישראלית'

שירמבצעת
Don't you let me down The Churchill's
MetamorfoziceThe Echoes 
או קפטן מיי קפטןמישה סגל
אלי היקרדני גולןלא מצאתי את ההקלטה הזאת
Like to Tag Alongדני סנדרסון 
Blue as the seaBoaz Sharabi 

לא נכנסו מהפינה הקודמת

 
Puppy LoveDonny Osmond
FLOY JOYThe Supremes
Alone Again  Gilbert O'Sullivanקשה להאמין, השיר הזה לא נכנס אז למצעד. מאוחר יותר נכנס, ובגדול.

יצאו בחוץ

שבוע שעברלפני חודש
One Fine MorningLighthouse1311
Only OnceJose Feliciano 2423
Day After DayBadfinger 1619
JoyApollo 100 2024

באדיבות החבורה הפליק פליקית

Direct Contact, Planet N and the G.D

There is an opinion, it is not of C specifically, that Gorbachev had contact with outsiders, meaning that he was the most senior at the level of senior leadership who had it at the direct level. Planet N's narrative is that they are working to reduce wars on different planets, and Gorbachev is more suited to them. From my acquaintance with C, he was skeptical of such narratives and it seems to me that he saw world politics, for its 'good' and 'bad', as a kind of deception triggered by forces which are indifferent to the Adamian and his wars, and at worst, collaborators of the galactic darkness (what we believed about Netanyahu, and C also believed in this without explicitly saying, meaning that Netanyahu also has a 'direct' contact, but with the galactic darkness and I thought that Lieberman has it as well) along with this he agreed that the reduction of nuclearization in the world is an external interest because of the systemic ripples that a nuclear disaster can cause, and also because of the danger of harm to the 'investments' that outsiders have on Earth (and therefore, he said, the 1986 human-federation agreements were signed to regulate this matter).
Putin, according to Planet N, could be the product of contact with 'inferior' aliens who are doing all the evil in the world. Netanyahu, as I bleieve, and proably C too, is darker then him, but as for C, it should be remembered that he left just before Putin made his first invasion of Georgia and it is difficult to know what he would say about him now, at the time he did not see him as a player different than the restrained global network, not worse, for example, than G.W. Bush, then President of the United States.
This was Anna, C.'s Chernobyl partner in 1985-2004 (who, like her partner, was skeptical of all the joys of the new age that the end of the Cold War brought), that the times she participated in our talks, feared even then that Russia would harass Ukraine, and in her opinion in the global agreements between the heads of the planet and the Federation Ukraine had already been given as a harlot's pay to the Russians for their agree to participate in the extraterrestrial agreement that preceded all the agreements between Russia and the West that came during the Gorbachev period and beyond. And she found the evidence in the fact that Ukraine was forced by agreements from the 1990s to give up nuclear weapons in its territory, which if it had in its possession today the story would have looked completely different.
C on the other hand did not see a scenario of a war that could be atomic and believed that the agreements with the federation would bind any head of state.

%d בלוגרים אהבו את זה: