הקורבן מדאורייתא

לשם ליכוד השבט השתמשו תמיד בקורבן וגיבשו סביבו את הדת: "ככה אלוהים רוצה" כדי להשתיק את זעקותיו של הקורבן. גם היהודים הקריבו קורבנות, והקורבנות האמיתיים הוקרבו מחוץ לחצר בית המקדש. קראו לזה: דאורייתא. התנ"ך הסודי. דברים שהקאנון הרשמי – התנ"ך ולאחריו המשנה בעריכת ר' יהודה הנשיא, ידידו של הקיסר הרומאי, צינזרו. אבל כך, ידעו ללחושהמשך לקרוא "הקורבן מדאורייתא"

דרג:

העם הישראלי והפרדוקס החייזרי

העם הישראלי מאמין בחייזרים. כל קיומו והתעקשותו להיות כאן מבוססים על סיפור חייזרים. חייזרי על שהבטיחו לנו את הארץ, והם גם עשו אותנו – אם לקרוא את הרמזים בסיפור המצונזר של ביקור "המלאכים" אצל שרה. ובה בעת עסוקה מדינת הישראלים בחתירה מתמדת להשמיד ולהעלים מכאן את אלה שהוא תופס אותם כחייזרים – הערבים, הזרים, הלאהמשך לקרוא "העם הישראלי והפרדוקס החייזרי"

דרג: