סיכולים ממוקדים מבית

זמן קצר לאחר שדלתו של הפרופ' שטרנהל עפה על צירה, התכנס היכן שהתכנס המטה המוגדר היכן שהוא מוגדר כ"מטה לסיכולים ממוקדים מבית" (המסמ"ב). הימים ימי שלהי שלטון אולמרט, וציפי לבני עדיין נחשבת כמי שתרכיב את הממשלה הבאה. בראש השולחן ישב ראש המטה "לסיכול מבית", נקרא לו אבנר, הוא מונה לתפקידו בימי שרון. פגישותיו של המטההמשך לקרוא "סיכולים ממוקדים מבית"

דרג: