"הוכחות"

חפא התבקש, בפגישותיו עם משקיעים פוטנציאליים, להציג להם "דברים שעובדים", או "הוכחות". דברים שהוצעו לו בתמורה היו אגדיים. אבל הוא התעקש שהם קודם כל יסתמכו רק על ההיגיון שלו, והם לא רצו. בתקופת הקבוצה הראשונה, קבוצת הנערים, אספנו כל מיני חפצים והרכבנו אותם ובנינו 'מכשירים', לפי הוראתו והוראת רוחו, חלקם גם עבדו, למרות העיכוב בהגעתהמשך לקרוא ""הוכחות""

דרג:

proofs

C was asked, in his meetings with potential investors, to present "things that work", or "proofs", things offered to him in return were legendary. But he insisted they first rely only on his reason, and they did not want. During the time of the first group, the kids group, we collected all kinds of objectsהמשך לקרוא "proofs"

דרג:

November 1977: Lifing beings (2)

The first time C showed us the 'creatures'

דרג:

End of August 1977: exchange

31.8 -שיבתו של חפא לכדור הארץ ונחיתתו הראשונה בבלוג, לפני 17 שנה, פוסט בפרסום חוזר.

דרג:

"The Devices"

The fact is, that with the devices we started tinkering and building them long before we knew C. Nearly a year before we heard about its existence, and we had no idea what we were building. At first it seemed like something artistic. Started with it, in his room, one of us, who had handsהמשך לקרוא ""The Devices""

דרג:

1

כאשר הפייסבוק הטלפתי התלת-מימדי התחיל לאסוף את עצמו אי שם, עדיין לא היתה מלחמה. לכמה מהמייסדים והמצטרפים היו חשבונות פרטים עם אויבים בעולמות שלהם, ומאידך היה חשש כללי מחדירה של חייזרים – לא ממשפחות האדם שלנו, אשר דיווחים על פלישות שלהם לגלכסיה כבר היו. 'משפחות האדם שלנו' חיות ביקום שבו ההכרה ההסטורית הרווחת, מדברת עלהמשך לקרוא "1"

דרג: