במה יהווים מאמינים?

בהתחלת דרכם של היהווים (עוד בטרם היו יהווים), האמינו גם הם באלים מקומיים, נוקמים ונוטרים, שכל אחד מהם הגן על השבט או המאמינים שלו, עשה אותם עדיפים על שאר האדמיים, ובעיקר, נתן לכהנים ולמאמינים שלו ואלה שדיברו בשמו את הזכות לשלוט באחרים ולקחת את רכושם.

גילוי היקום, התפתחות הטיסות בחלל וצמיחת הפדרציות העל-פלנטריות האדמיות הראשונות, הביאו לתפיסה חדשה של האל, ויש אומרים שתפיסה חדשה של האלוהות הייתה תנאי להיווצרותה של מערכת רב-פלנטרית ורב-סולרית מנוהלת בידי אדמיים או כל מי שהם בני סוגם.

בקצרה, האדמיים שהם היהווים מבחינתנו, שהינדסו אותנו (יחד עם עוד יצורים אחים שלא בהכרח דומים לנו) ואת מבנה ההכרה והתודעה שלנו, האמינו בכח שנמצא ביקום, או מעבר ליקום, והוא 'הרוח של היקום' או 'התשובה הסופית' לשאלה למה היקום קיים, והוא גם 'הכוונה הנכונה של הדברים' והדרך היחידה של אדמיים (כלומר יהווים) להתחבר אליו היא 'לחוש או להכיר את הכוונה של הדברים, התהליכים, הכיוון שאליו הם הולכים' וזאת חייבת להיות פעולה משותפת. האדמיים היהווים שללו התגלות ליחידים, ותפילה לאלוהים על מנת שישנה דברים עבורם הפכה אצלם למושג חסר משמעות. אפשר לברך, לאחל "שתמצא את הכוונה הנכונה בדברים", משהו דומה לmay the force with you. אולם כל פעילות של התחברות פולחנית נאסרה וקוצצה באכזריות. פרקטיקות שונות שהשיגו הדתות העתיקות (או נוכסו על ידיהן) במאמציהן להתחבר לכוח, נשמרו במקומות שכהני הדתות לא יכלו להגיע אליהם, בבתי הספר של התבונה הגלקטית.

עכשיו תשאלו, מהי התבונה הגלקטית, ותבונת קרן הבריאה, התבונות האלה שחפא דיבר עליהן? במה הן שונות מה'כח' הזה?

ובכן, יש כאלה שחושבים שאין הבדל, וחפא הכיר אישית יהווים שזיהו את 'הכוח' עם האינטליגנציה הגלקטית, קרן הבריאה ומושגים נוספים בסדרה שטרם כתבתי עליהם. אבל המקורות של המושגים שונים ושייכים לתקופות ואזורים שונים של הציוויליזציה היהווית, וכך גם התפיסות העומדות מאחורי יצירתם, וצריך לכן להבין את הרקע והתפיסה שמאחורי כל מושג. אומר רק, שלמרות שזה נראה סותר כמה מאגדות תמקט, כנראה שמושג "הכוח" מוקדם יותר מהמושגים של אינטליגנציה גלקטית וקרן הבריאה וכו'. בכמה? בוודאי בכמה מיליארדי שנות אדמה "קטנות".

מושג ה"כח" הוא מושג שהוסכם בהסכמה 'קדושה' כמושג של אמונה. המושגים של קרן הבריאה והתבונה הגלקטית, נוצרו כתוצאה ממחקר שנעשה בבתי הספר של התבונה הגלקטית במהלך של כמה מיליוני שנות ארץ (קטנות), מחקר אשר גילה שתבונה אכן קיימת ביקום, בגלקסיות, בכוכבים, באבק הכוכבים ובמה ששרד מ"היקום שקדם להם" ("היקום הבראשיתי" שהוא – אגב – לדעת קונצנזוס של מדענים בבית הספר של התבונה הגלקטית – שריד של יקום קודם שסיים את חייו בהתכווצות – והתרחב מחדש, ביוצרו את היקום שלנו, וכך הדבר קורה ויקרה במחזוריות אין קץ)

המדענים של התבונה הגלקטית מדגישים, בכל שיח שלהם עם אחרים על הנושא, שהתבונות שהם גילו, ומהן הם לומדים הרבה על היקום באמצעות שיחות שהם מנהלים איתן באינטרנט הטלפתי העתיק, אינן אותו "כוח" או "אל" שרבים מהיהווים מאמינים בו, אלא הן הצטברות של תהליכי קוגניציה שנוצרו מריאקציות במרק החומר הקוסמי הצפוף שבו נוצרו הגלכסיות ומערכות הכוכבים, ורוב המדענים (וכמוהם הפילוסופים) מתנגדים לכל אקט וריטואל של אמונה כלפי הקוגניציות האלה. ובכל זאת, רבים אומרים "בעזרת התבונה הגלקטית הבהירה" או ב"עזרת קרן הבריאה" כשכוונתם דומה למדי ל"בעזרת האל" או "בעזרת הforce"

תבונה נוספת שקיימת ביקום היא תבונת האופל, שנוצרה בתוך שדות כבידה עצומים כמו החורים השחורים, חלק גדול ממנה הוא תבונה גלקטית וכוכבית שנטרפה על ידי "בורות/בולעני האופל" האלה. יש בין המדענים מחלוקת לגבי היקפה של תבונה זו. יש הטוענים שהיא תופסת את הנפח הרב ביותר בין התבונות ביקום, ויש הטוענים שזה לא כך.

כשדיבר איתנו חפא על הדברים, חשבתי לי שעולמם של יוצרי תודעתנו היהווים, בסך הכל דומה מאוד לעולם שלנו מבחינת המושגים, האמונות, תפיסת הקוסמוס, ואולי כל מה שנדמה לנו כמחשבות ותפיסות שאנחנו המצאנו, זה בסך הכל משהו שירשנו מהם במבנה הבסיסי הקדום המשותף או בתכנות התובנה שבה תכנתו אותנו, אכן, "בצלמם כדמותם".

חפא נשאל בהרצאות ובפגישות בהן דיבר על היהווים ואמונתם, אם הוא עצמו מאמין בכוח הזה. פעמים אחדות תשובתו הייתה "לא אבל אני מאמין בכוחות, כולל כוחות שבית הספר של התבונה הגלקטית אינו מספר עליהם".
בפעמים אחרות הוא אמר "בוודאי שאני מאמין, אבל כמי שירד לסוף דעתם ותבונתם של הוגי האמונה הזאת, המילה 'כוח' היא מטעה, וגם 'רוח', הייתי רוצה לכך מילה ייחודית אבל אין"
"מה עם אל" הציע מי שהציע.
"אל הוא בורא, אני לא יודע אם ניתן לייחס האצלה כזאת למשהו הנמצא בתוך היקום. יש 'בורא היקומים' אבל אין לך מושג כמה הוא רחוק".

נכתב במקור באנגלית.

What do Yahwehs believe in?

At the beginning of the Yahwehs way (before the became Yahwess), they also believed in local gods, vengeancers and grudge bearers, each of whom protects his tribe or believers, makes them superior to the rest of the Adamites, and above all, gives his priests and his believers and those who speak in his name the right to rule over others and take their property.

The discovery of the universe, the development of space flights and the growth of the first interplanetary adamic federations, brought about a new conception of God, and some say that a new conception of the deity was a condition for the formation of a multiplanetary and multisolar system of adamics or any creature of their kind. In short, the Adamic beings who they are our Yahwehs, who engineered us (along with other sibling beings who are not necessarily similar to us) and the structure of our cognition and consciousness, believed in a force that is in the universe, or beyond the universe, and is the 'spirit of the universe' or the 'final answer' to the question of why the universe exists, and is also the 'correct intention' of things', sometimes he was also called 'the good spirit', but the only way for Adamites (i.e Yahwehs) to connect with him is to 'feel or know the intention of the things, the processes, the direction they are going' and this must be a joint action. The Adamic Yahwehs denied revelation to individuals, and praying to God to change things for them became a meaningless concept for them. You can bless, wish "that you find the right intention of things", something similar to "may the force be with you", not more. But any activity of worship connection was brutally displaced and confiscated. Various practices obtained (or were appropriated) by the ancient religions of space in their efforts to connect with the deities were collected and preserved in places that the priests of the religions could not reach, in the schools of galactic reason/intelligence.

Now ask, what is the galactic intelligence, and the intelligence of the creation ray? All the intelligences that C talked about, are they different from this 'force'?Well, there are those who think there is no difference, and C personally knew Yahwehs who identified 'the Force' with the Galactic Intelligence, the Ray of Creation and other concepts in a series I have not yet written about. But the origins of the concepts are different and belong to different periods and regions of the Yahweh civilization and so are the concepts behind their creation, and it is therefore necessary to understand the background and concept behind each concept.All i’ll say, is that although this seems to contradict some Tamket legends, apparently the concept of "the Force" is earlier than the concepts of galactic intelligence and the ray of creation, etc. by how much? Certainly in a few billion "small" Earth years. The concept of "the Force" is a concept agreed upon by 'sacred' agreement as a concept of faith, not of knowledge or science and not of law. Consepts as the concepts of the Ray of the Creation Intelligence and the Galactic Intelligence are concepts that are a function of knowledge, which were created as a result of research done in the schools of the galactic intelligence over the course of several million ("small") Earth years, research that revealed that Intelligence does exist in the universe, the galaxies, the stars. the stardust and what has survived From "the universe that preceded them" ("the primordial universe" which – by the way – according to the consensus of scientists in the school of galactic reason – is a remnant of a previous universe that ended its life by contracting – and expanded again, creating our universe, and this is how it happens and will happen in endless cycles).

The scientists of the schools of galactic reason/intelligence emphasize in all their conversations with others on the subject, that the intelligences they have discovered, from which they also learn many things about the universe in the conversations they have with them on the most ancient telepathic internets of the cosmos, are not the same "force" or "god" that many of the Yahwehs believe in, but are an accumulation of cognition processes formed from reactions in the dense cosmic matter soup in which the galaxies and star systems were formed, and most of the scientists (and so the philosophers) oppose any act and ritual of faith towards these cognitions. Still, many say "with the help of the clear galactic intelligence" or "with the help of the creation ray" when their meaning is quite similar to "with the help of God" or "with the help of the Force".

Another intelligence that exists in the universe is the Dark Intelligences, which was created within huge gravitational fields like the black holes, much of it is galactic and stellar intelligence that was devoured by these huge "dark holes/sinkholes". There is disagreement among scientists about the extent of this intelligence. Some claim that it occupies the most volume among the intelligences in the universe, and some claim that it is not so.

When C talked to us about these things, I thought that the world of the creators of our consciousness, the Yahwehs, on the whole is very similar to our world in terms of concepts, beliefs, the concept of the cosmos, and perhaps everything that seems to us to be thoughts and concepts that we invented, is simply something that we inherited from them in the common ancient basic structure or In the programming of the insight in which they programmed us, indeed, "in their image as their likeness".

So what did C add for us that we did not know, or what he knew that we did not know or were not sure about

A. The certain existence of aliens.
– Their ability (The four ways) to move ("universe-canceling" etc.) and communicate ("Telepathic Internet") by methods that bypass distance.
– The lack of interest, common to them and to factors on Earth who know about them, that we will have knowledge of them.
B. The limitation of human consciousness and its inability to see / perceive everything that is in space ("darkness of space") and to store information given through the edge-senses ("constant knowing").

All the rest ("Schools of Galactic Reason", "History of the Bee-Humanoids", "Federation", C's experiences in space, Yahwehs and other extraterrestrial knowledge, ways of using cosmic information) – meanwhile are for advanced and philosophical completion (except, maybe, the last thing).

?And why talk about it

There are many opponents of talking about aliens, and certainly any talk that has information in it. The religious and "conservative" forces, for example, have a clear interest in denying the issue. The religious reaction that is currently threatening from America over the Western world, will not stop at abortions or gay marriage, it will also reach science and its publications, just as it was during the days of the Inquisition. Even today, as C believed and so did other people in our groups, not everything that was revealed is free for publication (and according to what C said, aliens also have an interest, certainly not in our favor, that we will not know anything). There are those who believe that with the development of NASA's research, with the telescopes and discoveries every day of new solar systems, it will eventually not be possible to hide the discoveries related to aliens that have been or will be. We say it is possible, but fear, as C feared, that this celebration may also have an end. And if scientists might have the ability to hide their information in a safe hiding place until the dark passes, for us the only option to leave something in people's memory is to talk about it, write it down. We once thought there was an internet eternity in which all things are preserved. C was skeptical about that too, and indeed many things that have appeared in the past have been erased from internet memory, yet this is the only way we have, to write and hope that something will still be saved from the galactic darkness that may descend, something that will remind people that we are not alone, and that there is more besides us and besides the defective god of the Bibists and Republicans, and the other ass-holes imbued with the motivation of extermination. We as humans in the universe have more options than that, if to old C it once happened.

The eternal flame

Telepathic Internet – The river, The spring

PLANET N

The river – an inter-multi-solar information network, not telepathic or not necessarily telepathic, based on fiber-like or something similar, that connects many systems and supports translator devices – telepathy-based and non-telepathy-based devices. It is not known whether The Prometheans (maybe the PLANET N's version for C's 'Yahwehs'/ Tamket people) created it or at least it could have been created without them. 

 Its initial construction time may last over a thousand years. It is not known how many rivers there are, at least one in the Milky Way, the one that enabled the PLANET N communication from its inception, and the first connection from Earth to it was made in 1973-74. Intelligence A.

It is clear that the fast-from-the-light calls through this system are based on discoveries in single-atom / universe-canceling / elimination technologies that are seemingly late or external to the story of the river's establishment, or on the 'this' which is a "pure" telepathy.


The spring – the telepathic source of things, since the 'little universe'. (A claim belonging to PLANET N, according to which already in the first days of the universe when it was small,  telepathic creatures connected within it and their echoes are still in the 'cosmic consciousness' which is perhaps the C’s 'telepathy of the ray of creation', the well, מבוע, the beginning of the telepathic internet). Apparently it is possible to connect to the Spring and transmit through it.  intellignce α (the "pure telepathy" intelligence).

[Seemingly it is more comprehensive and immediately accessible to more life forms and can transmit brain-images and emotions (and in general its description is more similar to C's ‘creation ray's telepathy’ descriptions), which is difficult in 'River’, which requires an anthropocentric language that emerges from a basic term of "person", (and means "one who is able to understand") as a basic unit.]


UNKNOWN SOURCE

Theoretically (since telepathy is the 'language of the ancient universe'), telepathy is possible between distant parts of the universe without the need for instruments and prior acquaintance. In short, as we know, it does not work between two houses on Earth and not even within one house. There should be tools, there should be agreed signs, some knowledge of each one on the other (probably also true between entities whose constant-knower state is better than that of the people of the earth), this is how the majority work.

proofs

C was asked, in his meetings with potential investors, to present "things that work", or "proofs", things offered to him in return were legendary. But he insisted they first rely only on his reason, and they did not want.
During the time of the first group, the kids group, we collected all kinds of objects and assembled them and built devices, according to his instruction and his spirit instruction, some of them also worked, despite the delay in 'force' that had to activate them all. For example, he showed us the 'beings' with the help of two or three standing halogen lamps that was covered with a type of cellophane paper, with darkening of everything around, but there was another, unexplained force that he was able to produce.

Of these devices nothing is left. Some remained after his first departure with the stolen Stoli, in his rooms, until Stoli had left these rooms in 1988 when he disappeared for four years, and when he returned he told us that he had to hide, because he was wanted, by the forces and police of the 'agreement', not by the ordinary forces on Earth. He, it turns out, knew the most among us, there are things he knew even more than C. To this day he is wanted, according to him, which is why he never accompanied C abroad in his search for investors, and this is also why I was quite surprised that he did accompany him on his last trip, because from there, from space, come the instructions to the 'agreement' police. Anyway, the devices are no more available, and C who used to rely on our volunteer spirit, the bunch of kids, did not want to build new ones without investment flowing to him, the investors were not ready to invast without 'proof', but I have a feeling, sometimes that he did not want to prove, at least not to these people , and did not really intend to build new devices.

"The End Of Days will be when everyone knows permanently"

C thought that "the End of Days" that the prophets talk about, is a situation where everyone  will know permanently, he had many conversations about it especially with Yehuda Shefa, who believed that the prophets went through something similar to what C went through with extraterrestrial beings. Not only Shefa, who studied in his youth at "yeshiva", believed in it. Also others of the regulars who have followed C almost until his last year on Earth, though not always in one group, have seen it similarly.

C did not explicitly express his opinion on whether they were right or wrong, just as he did not express his opinion on the theories presented by people that some of the Bible stories, such as the Ark of the Covenant story, are actually about aliens. But he called the last generation of humanoids who engineered us "Yahwehs" and adopted the idea of ​​Shefa that the End Of Days meant a situation of everyone knowing permanently, or that it was his idea in the first place, whether or not he believed in the words of the prophets. He always told us that if everyone will know permanently it will change the order of society, even if he did not exactly explain how.

"What will bring the human being to see permanently?" I asked C the day the stolen Stoli and I sat with him, at his house on Zichron Tuvia neighborhood, near the market, and we celebrated 30 years of his return to Earth, we did not know then, that in a year, again he will not be here.

"As much as it depends on them," C said, "it will not happen, and it's because of the politics and hatred that everyone is engaged in, that they invest all their mental forces in it, and everyone is everyone, without exception. You too, he too, she, they, everyone. If, for example, in a joint decision "the people of the Earth" would overcome this, they could prepare themselves or be on the way to adapting themselves for seeing constantly." I don't think that there were many among us, who believed that man is capable for it.

"The other possibility," he added, " is that aliens would force them to see permanently (and let's hope these will be good aliens). I tried to do that with your help, in the first group, in 1977, I thought that my aliens friends (good, ofcourse) are going to give us the complementary momentum, but as you know, they did not."

For years C told us that the failure of the coup that his Blue friend had planned in the Federation prevented the supply of power we needed to complete our private coup in the world on the Earth. "I told myself stories" he admitted that evening, and we realized that "permanent knowledge" is not a guarantee against self-delusion, if one wants to believe in. That evening, C admitted that the Blue apparently did not intend, in any case, to provide him with the promised help. We thought so before.

I further asked C, if it has precedents for this thing in other populations in the universe, who have become ‘permanent knowers’ and were not so at first. "Yes, there is all the time" he said, then Stoli served to us, in tall glass cups from C's kitchen cupboard, the champagne he brought before and kept in the fridge, we drank a toast to the 30 years and to the next 30 years, and to all our friends, who were, who will be, who could have been,and we did not continue talking on that issue.

"So what's left for us, if humans are not eager to change their nature, and the aliens are not helping?" The stolen Stoli asked later.

"Use what we have, explain, lecture, persuade, stimulate people to go out from where they are, and I do that all the time, and you can believe me, I enjoy of it, even though i'm doing it for years", Said C. But in the following months, it seemed to us that he was beginning to despair, and perhaps get bored, of the whole idea of influencing human beings.

Precisely when it seemed to us that there was a beginning of a new thirst for his knowledge and his ideas in people who were beginning to come to meetings, and a group began to form that at certain momentsmoments, in its energies, reminded me energies of old times. Especially since Shefa moved to Jerusalem and made his home available for meetings.

Yehuda Shefa was born in Israel, but his years of adolescence and most of his adulthood until then passed in the USA. C met him in the late 90s, as part of his travels to Europe where he was looking for investors in his 'Rainbow' program, which was designed, as he told us, to renew what we started in 1977, without the help of the aliens. C was looking for a serious investor, "buyer at the level of exit" and Shefa, as a representative of an American venture capital company showed interest and tried to persuade company executives and other investors to invest in projects offered by C. Shefa also supported C financially and in fact financed most of his travels abroad after they were met, and helped him meet people in the field, but in the end, all those people were not convinced (and in C's opinion, there were "instructions from above") and Shefa himself left the company and returned to Israel, about the time when C  separated from his girlfriend of 19 years, Anna, and in 2006 Shefa came to Jerusalem and also C, who rented his apartment near the Mahane Yehuda market. Shefa spoke with C for hours about the Bible, and led C, Who at first was reluctant of all attempts to find in the Bible anything that says something about us or that is related to us, to begin to see positively the idea that the prophets were a kind of permanent-knowers and that the End of the Days they prophesied about, is something that necessarily stems from human history at the end of which humans will know permanently, but there is no knowing when it will be. This is the meaning of the idea that "everyone will know God."

C said that even then there would be faith, but it would be different.

This, he knew  to say, "is because aliens also believe".

Bodies of outsiders

Uri Geller claims that the scientist Warner von Brown showed him the bodies of aliens, during the time he allegedly worked for the CIA, in the first part of the 1970s.
Interestingly, according to PLANET N, a series that aired on our telepathic Internet in those years or so (our friend "The stolen" Stoli had a connection to this Internet, and so others as well), institutions on Earth were interested in the bodies of outsiders for 'real research'. As already mentioned, according to PLANET N, young people from Earth were recruited for the external wars. Some of them were approached by such institutions to obtain the bodies of outsiders and some of those young people even approached them on their own initiative and offered to bring them outsiders, dead or alive, for 'real research' purposes, for handsome sums…

%d בלוגרים אהבו את זה: