Epilogue

סיפורו של סטולי הגנוב, האחרון בחבורה שראה את חפא, על הקטע בנסיעה שבו איבד אותו.

דרג:

שתי חלליות (סיפורו של חפא, ה')

שתי חלליות עמדו להמריא מן האסטרואיד הגדול והשטוח, אשר שימש רובו כבית חולים קוסמי השייך לאחד מבתי הספר של התבונה הגלקטית.חללית אחת היתה קטנה מדגם ישן, והשניה גדולה וחדישה, ובה מתקן חדש שפותח זה עתה, ואותו עמדו לנסות בפעם הראשונה: מתקן הנסיעה האחורה בזמן.ובינתיים, על המשטח המואר בתאורה סגולה נפלאה, נפרדו זה מזה הנוסעים שלהמשך לקרוא "שתי חלליות (סיפורו של חפא, ה')"

דרג: