The bonfire of the names burning

Chapa once had a different name, before he was torn from the earth. That is, a name of the kind registered in the Ministry of the Interior, on identity cards. A name for passports and police registration. He did not mind revealing it to us. He had long since detached himself from it, and heהמשך לקרוא "The bonfire of the names burning"

דרג:

המעשה האחרון של תמקט

באחת השיחות האחרונות שלי עם סטולי הגנוב, שאלתי אותו לאן יכול היה חפא להיעלם. הוא שאל אותי אם אני בטוח שאני רוצה לדעת מה דעתו. אמרתי לו שבטח שמעתי כבר דברים יותר גרועים. כשסטולי הגנוב ענה לי, הבנתי שגם לו עצמו קשה להאמין בתשובה הזו, אבל אחרת לא הייתה לו. וגם לי, ככל שזה מוזר,המשך לקרוא "המעשה האחרון של תמקט"

דרג:

Tamket (Legend of the Bee Humans)

The ancestors of humans, and of all the human species in the universe, are bee humans, who lived over three billion and a half years ago on one planet in the center of the galaxy. This is what C was told when he studied in the High Galactic School of Clear Reason.The bee humans wereהמשך לקרוא "Tamket (Legend of the Bee Humans)"

דרג:

הוירוס (1) – הכבשים

* אשראם * מרוחקים מכל בני אנוש כמותם, בפלנטה מההררט, הקימו תמקט וממטו את בית הספר הראשון ללימוד הידע של הקרן הבהירה הקוסמית, המכונה גם "ידע האור הלבן" או "התבונה הגלקטית הראשונה". "ובבית ספרו זה, יצר תמקט את הוירוס החייזרי המפרק, זה שמפורר רקמות של שבטי אדמיים, ממיס חומות שסוגרות על איזורים מוגנים ואף רשימותהמשך לקרוא "הוירוס (1) – הכבשים"

דרג:

תמקט וממטו (2)

סיפור זה הוא ההמשך של זה: תמקט היה באותן שנים מבוגר מאד, אך לא ניכרו בו סימני זיקנה. הידע שמצאו הוא ולוחמיו בחור השחור, האריך את חייהם ושמר על עלומיהם למשך מאות, אם לא אלפי שנים. זה היה עיקר הידע אשר אותו נשבעו אנשי תמקט בשבועת "השמים לאלוהים" שלא להעביר לאדמיים אחרים, ביחוד לא החדשיםהמשך לקרוא "תמקט וממטו (2)"

דרג:

המדורה של שריפת השמות

לחפא היה פעם שם אחר, אי אז, לפני שהוא נתלש מכדור הארץ. כלומר, שם מן הסוג שרושמים במשרד הפנים, בתעודות הזהות. שם בשביל דרכונים ורישום משטרתי. לא היה אכפת לו לגלות לנו אותו. הוא ממילא כבר מזמן התנתק ממנו, ולא היה לו שום דבר רגשי ביחס לשם הזה. אני חושב שגם לא היה אכפת לוהמשך לקרוא "המדורה של שריפת השמות"

דרג:

המשך אגדת אדמי הדבורה (2): אהבת תמקט וממטו

סיפור זה הוא ההמשך של זה: תמקט היה באותן שנים מבוגר מאד, אך לא ניכרו בו סימני זיקנה. הידע שמצאו הוא ולוחמיו בחור השחור, האריך את חייהם ושמר על עלומיהם למשך מאות, אם לא אלפי שנים. זה היה עיקר הידע אשר אותו נשבעו אנשי תמקט בשבועת "השמים לאלוהים" שלא להעביר לאדמיים אחרים, ביחוד לא החדשיםהמשך לקרוא "המשך אגדת אדמי הדבורה (2): אהבת תמקט וממטו"

דרג: