ראשית האדם

סיפרתי פעם את אגדת אדמי הדבורה שסיפר לנו חפא, אגדה המספרת שבני האדם הראשונים ביקום דמו יותר לדבורים מאשר לבני אדם, ובהנהגת הלוחם הקדום תמקט הם מרדו באדונים הלא אנושיים, והתחילו את סיפור התפשטותם ביקום. כאן כמובן עולה השאלה, שהיה מי שלא היסס לשאול את חפא מייד. הדבורים שאנחנו מכירים, הן מטילות וכמוהן כל בעליהמשך לקרוא "ראשית האדם"

דרג: