לי זה נראה כמו אסטרולוגיה

למעשה, היה סטולי הגנוב ספקן, כאשר סיפרתי לו בפעם הראשונה על כוונתו של חפא לנסוע בקרוב. "זאת לא שנה טובה לעזוב את האדמה, מבחינה אנרגטית" אמר, והסביר לי ששנת 2008 היא שנה מטיפוס 8, כדור הארץ נמצא בה בשדה של חסימה אנרגטית. ובאמת, היה משהו בלתי חדיר, קשה, באותה שנה, אחת השנים שיש בהן משהוהמשך לקרוא "לי זה נראה כמו אסטרולוגיה"

דרג:

Epilogue

סיפורו של סטולי הגנוב, האחרון בחבורה שראה את חפא, על הקטע בנסיעה שבו איבד אותו.

דרג:

Epilogue

The story of the "stolen" Stoli, the last in the gang to see C, about the part of the journey in which he lost it.

דרג:

היום האחרון

הייתה לי הרגשה שחפא יעזוב באותו יום, כי זה היה ערב חג השבועות, ה8 ביוני, וחפא האמין שלוח השנה היהודי העתיק מסונכרן עם אירועים קוסמיים, כמו האירוע הנדיר שרואים פעם בחיים, שכדי לצפות בו מן המקום הכי קרוב שאפשר בחלל, עמד חפא לנסוע, והוא דיבר על כך כבר יותר משלושה חודשים. עדיין לא הצלחתי להביןהמשך לקרוא "היום האחרון"

דרג:

The Last Day

I had a feeling that C would leave that day, because it was the eve of Pentecost (Shavuot) holiday, June 8, and C believed the ancient Jewish calendar was in sync with cosmic events, like the rare event seen once in a lifetime, that for watch it from the closest place possible at space, heהמשך לקרוא "The Last Day"

דרג: