"בסוף חודש מאי הם תמיד מפטרים,

בעיקר את הזוטרים". וכל מי שעבד איתו, כבר ידע, היו זוטרים. "אחר כך מקבלים חלק מהם בחזרה, כולם ככה ממתינים אצלם, און אנד אוף" אבל בשבילו זה לא יחזור, היחס המיוחד שהיה בחורף. כי כשמפטרים, גם אם זוטרים, אז מוכרחים לשרוף את השדות מסביב, חשב. שלא יישארו קוצים על השולחן. אז שורפים, מה שיש, קייסהמשך לקרוא ""בסוף חודש מאי הם תמיד מפטרים,"

דרג: