"האם המורעלים שואבים את השראתם מן הנאצים?"

כך שואלת Blank infinity בפורום "פרופיל חדש" בניתוח מעולה שמתמצת את הדברים כפי שהם מורגשים ומוחשים בחברה הישראלית, בלי להתייפות, לשם הדברים הולכים אם לא יהיה משהו שיעצור את זה בזמן. אני מביא את דבריה בשלמותם: כתגובה, אני הוספתי כמה הערות, שקוראי הוותיקים "מוזמנים לדלג" עליהם, אבל אם אתם רוצים לקרוא שוב, אתם מוזמנים גם:המשך לקרוא ""האם המורעלים שואבים את השראתם מן הנאצים?""

דרג: