סטולי הגנוב אמר שאת המים נשמור

כי למחנה אנחנו ניכנס בצורה של אדים מן הים. בבוקר עוד היינו אנרגיית אור טהורה, אליה היינו צריכים ליהפך כדי להגיע לכאן מכוכב שנמצא במרחק מיליון וחצי שנות אור. עכשיו נצטרך להפוך למים. ועדיין הסכנות האמתיות המתינו לגופים שלנו מן המחנה שממול, שבעולם בני האדם. לאחר תקופת שלום קצרה בין השליטים למותווים, הפרו השליטים אתהמשך לקרוא "סטולי הגנוב אמר שאת המים נשמור"

דרג: