סטולי הגנוב

סילק את החללית הקטנה הזאת מבטנה של הנושאת הגדולה, אליה התגנב כנוסע סמוי, מנושאת אחרת, בשעה ששתי נושאות החלליות שבבעלות קואליציית האופל הגלקטי נפגשו בטן-אל-בטן באמצע החלל, להחלפת ציוד. בצורה כזאת, כנוסע סמוי, עשה סטולי הגנוב את רוב הדרך שלו בחלל, מרגע שהתחמק מכדור הארץ כדי להגיע אל נקודת המפגש שקבע לנו חפא בשעת ההיפרדות.המשך לקרוא "סטולי הגנוב"

דרג: