The grand plan and his private life

בסיפור חייו הפרטיים של חפא, עד כמה שהיו לו, היו ונשארו סימני שאלה בלתי פתורים.

דרג:

התכנית הגדולה וחייו הפרטיים

בסיפור חייו הפרטיים של חפא, עד כמה שהיו לו, היו ונשארו סימני שאלה בלתי פתורים.

דרג:

מילון ההסטוריה האלטרנטיבית – לינדיגרא Lindigra

לינדיגרא שמשמעותה בשפה יקומית "הִשתָנוּת" או "עלייה בדרגה", היא שלב הכרחי בלימודי התבונה הגלקטית אותם השלים חפא. "כשהתלמיד מסיים את לימודי התבונה הגלקטית הוא יוצא למסע מסכם, שבו הוא מיישם את הדברים שלמד. המסע עובר באתרים בעלי משמעות בהסטוריה התבונית של היקום, ובמהלכו על התלמיד להוכיח יכולת הישרדות בבורות האופל. על התלמיד ללמוד גם אתהמשך לקרוא "מילון ההסטוריה האלטרנטיבית – לינדיגרא Lindigra"

דרג:

חבריו של חפא (הסיפור השביעי)

מבין אלה שהיו חבריו הטובים של חפא באירועים שבאו לאחר מכן, כבר הכרתי את המתורגמן, יצור טלפתי שאותו ראינו באסיפת הפדרציה שבה ביקש חפא תוספת כח מן השליט הכחול. הוא היה טיפוס רכלני למדי, שלא הפסיק לשדר לי תמונות מתקופת חברותם המשותפת, התקופה שבה היו יחד במסדר לוחמי הקרן הבהירה והשתתפו במלחמה הקוסמית. אמרתי כברהמשך לקרוא "חבריו של חפא (הסיפור השביעי)"

דרג: