October, 1977: The Newspaper Deliverer

31.8 -שיבתו של חפא לכדור הארץ ונחיתתו הראשונה בבלוג, לפני 17 שנה, פוסט בפרסום חוזר.

דרג:

1977, אוקטובר: מחלק העיתונים

חפא פוגש בפעם הראשונה את החבורה

דרג:

מיסוך (אזורים אסורים)

המסקנה שלי, מן הלימודים עם חפא ומעיוני העצמאיים בנושא, היא שמתקיים מיסוך, דרכו קובעים השליטים מי יהיה ומה יהיה בעולם. מי ישלוט, מי יצליח, מי יגיע ולאן. דיברתי בעבר על 'יודע קבוע' ו'מיגבלת ראייה' שחפא פעל כדי לנסות לעזור לנו להנדס את זה. בעיקרו של דבר, המיסוך הוא כמו החסימה בפייסבוק – אם אתה נחסםהמשך לקרוא "מיסוך (אזורים אסורים)"

דרג:

קובעי השליטים

הגדרה מילונית: שלטון עקיף ושלטון ישיר חפא טוען שכדור הארץ נשלט תמיד תחת שלטון עקיף שבו ניהלו מושכים בחוטים שמחוץ לעולם את העניינים והם אלה שמסייעים לשליטים הנראים של העולם, בכל מהלך ההסטוריה, הם גם מסייעים לכוחות החזקים הבלתי נראים אבל מוכרים כגון תאגידים, בעלי הון ואחרים. בני אדם אינם מסוגלים לראות זאת, בשל מגבלתהמשך לקרוא "קובעי השליטים"

דרג:

הגדרה מילונית: מגבלת ראייה

המוח האנושי מוגבל. אנחנו מכירים רק ארבעה מימדים, ויש לנו רק חמישה חושים, ואולי זיק של חוש נוסף, שקוראים לו "אינטואיציה" או "החוש הששי". במושגים של נפח וקיבולת, היה חפא אומר, קיבולת המוח של המין האדמי על כדור הארץ איננה מספיקה ביחס ליצורים אחרים ביקום, שרואים וקולטים תדרים שאנחנו חסומים בפניהם בדרך כלל, או שאיננוהמשך לקרוא "הגדרה מילונית: מגבלת ראייה"

דרג:

לדעת קבוע: הגדרה מילונית

ידיעה קבוע היא אותו מצב שחפא ניסה להביא אליו את כולנו באמצעות החיבור לרשת הטלפתית. לטענתו, בגלל שקיבולת המוח שלנו כבני אדם היא מוגבלת, אנחנו תופסים רק חלק קטן מהמימדים ביקום, וכשאנחנו חורגים מעבר למימדים ולעולמות שאנחנו רואים בדרך כלל, מה שאנחנו נתקלים בו הוא בעיקר עלטת מרחב, סתומה ובלתי חדירה. אפשר שהמנגנון האבולוציוני חסםהמשך לקרוא "לדעת קבוע: הגדרה מילונית"

דרג:

מילון ההסטוריה האלטרנטיבית: עלטת מרחב, Space-darkness

עלטת מרחב, נקראת גם עלטה חלולה מתוארת כאן וכאן. וכך היא מתוארת: "מעין עלטה שקופה או חלולה … שלאט לאט התברר לנו שהיא סוג של תאורה. תאורה שאינה בנויה להרגלים שלנו.". יש גם הסברים אחרים, לפיהם קיבולת המוח האנושית אינה בנויה לתפוס את כל המימדים ביקום שחייזרים בעלי קיבולת מוח גבוהה יותר תופסים, ולכן החושים הנתונים לפקודת המוח אינםהמשך לקרוא "מילון ההסטוריה האלטרנטיבית: עלטת מרחב, Space-darkness"

דרג: