הדגמה של תגובה: איך עובד החרצוף

הנה תגובה בשמי שהופיעה לפני כמה ימים במאמר של נחמיה שטרסלר בהארץ (תגובה מס' 9). זו תגובה חרצופית טיפוסית, שחלק ממנה הוא דברים שהועתקו ממני, מתגובות אחרות במאמרים קודמים של שטרסלר, וחלק הוסיף החרצוף משלו. מה שהיה שלי במקור יסומן בצבע כחול מה שכולו תוספת מוחו הקודח של החרצוף יסומן אדום. מה ששטרסלר מגדיר כפופוליזם הםהמשך לקרוא "הדגמה של תגובה: איך עובד החרצוף"

דרג: