היצור נראה מגעיל ביותר

כמו הפרשה של משהו צמיגי, שמנוני, דומה לג'ל בצבע כהה שרק תנועתו המתפרשת על פני השטח ומתאספת גרמה לנו לזהות אותו בכלל כייצור. אבל עלוה התעקשה לרחם עליו מהרגע שהמתורגמן, אנציקלופדיה מהלכת לחיים אורגניים ואנאורגניים בחלל, שהגדיר את היצור כיצור לא מסוכן מן המינים ה'מפגרים' (חסרי התודעה), אמר לנו שהיצור חולה או פצוע שאחרת לאהמשך לקרוא "היצור נראה מגעיל ביותר"

דרג: