אם יש שפגעתי בהם

שלא במודע, שלא בכוונה ואם טעיתי ואפילו אם לא אני מבקש מהם סליחה. ולאלה שפגעו שלא במזיד, שלא מידיעה סליחתי מראש נתונה כל השנה. גמר חתימה טובה. הצועד בנעליו.

דרג:

את החיים האלה קיבלתי

לא כדי להצדיע לסדר ולתקינות לשמור על הנקיון לאשר מחדש ולהוסיף על מאגר הנתונים   ההפרעות הקטנות בסדרי עולם שמטיבו מנוכר אלי הן המשמעות של החיים הסימנים שאני משאיר ולו לחמש שניות. הם שעושים את העולם שווה לחיות בו. כשאני משאיר אותם אז אני מאושר.   נקי, רחוץ, חלק מכל סימן יהיה לי זמן להיותהמשך לקרוא "את החיים האלה קיבלתי"

דרג: