אויבים, דיכוטומיות, הסדר העולמי ודודו טופז

במאה הקודמת, בזמנים נטולי אינטרנט, ותמימים ורעננים יותר, כשעדיין הזהויות הפוליטיות 'הארציות' לא היו מגובשות אצלי, היה לי כבר מושג על איזשהו 'סדר עולמי' או משהו כזה, מעין 'ארגון' החותר לשלטון עולמי והוא 'נגדינו' – הוא רוצה לדעת עלינו הכל, לבטל את זכויות הפרט שלנו ולהשליט את הקידמה השטנית של "האדם", או הHUMAN-BEING על כלהמשך לקרוא "אויבים, דיכוטומיות, הסדר העולמי ודודו טופז"

דרג: