Tamket (Legend of the Bee Humans)

The ancestors of humans, and of all the human species in the universe, are bee humans, who lived over three billion and a half years ago on one planet in the center of the galaxy. This is what C was told when he studied in the High Galactic School of Clear Reason.The bee humans wereהמשך לקרוא "Tamket (Legend of the Bee Humans)"

דרג:

להיות אדמדבורה (4)

היינו חבורת עבדים מגזע האדמדבורה, שברחנו מהאדונים, בעלי הכוורות. השתלטנו על חללית ולמדנו לטוס בה. נסענו בין כוכבי הלכת של המערכת וניסינו להמריד את אדמי הדבורה שבכוורות האחרות. היינו 35 מורדים כאשר חלליות האדונים לכדו אותנו, ואילצו את החללית שלנו לטוס עד לנקודה שבה נלכדנו בשדה הכבידה של בור החלל, החור השחור. כל הדרך לשםהמשך לקרוא "להיות אדמדבורה (4)"

דרג:

אגדת אדמי הדבורה והלוחם הקדום

יש המאמינים, וחפא ביניהם, שאבותיהם של בני האדם, ושל כל המינים האדמיים ביקום, הם אדמֵי הדבורה, שחיו לפני למעלה משלוש מיליארד וחצי שנים על כוכב לכת אחד במרכז הגלקסיה. אדמי הדבורה היו קטנים יותר מהאדמים שאנחנו מכירים, היו להם כנפיים קטנות ומחושים, וכמו הדבורים, גם הם חיו במבנים דמויי כוורות, שם, כמו הדבורים העמלות עלהמשך לקרוא "אגדת אדמי הדבורה והלוחם הקדום"

דרג: