Tamket (Legend of the Bee Humans)

The ancestors of humans, and of all the human species in the universe, are bee humans, who lived over three billion and a half years ago on one planet in the center of the galaxy. This is what C was told when he studied in the High Galactic School of Clear Reason.The bee humans wereהמשך לקרוא "Tamket (Legend of the Bee Humans)"

דרג:

הן כיסו את עין השמש

בסך הכל לא יותר מארבע חלליות הן היו, מקסימום חמש, כך ברור לי כעת כשאני נזכר. אבל הן היו גדולות, ענקיות, בצבע אפור כהה, אפור רע, והיה נדמה לי ברגעים ההם כאילו עיר שלמה של חלליות כאלה, שטוחות בטן עומדת לנו מעל הראש. היה לי ברור שהן מרגישות שאנחנו פה, ושהן שבו על עקביהן בגללינו.המשך לקרוא "הן כיסו את עין השמש"

דרג:

אגדת אדמי הדבורה והלוחם הקדום

יש המאמינים, וחפא ביניהם, שאבותיהם של בני האדם, ושל כל המינים האדמיים ביקום, הם אדמֵי הדבורה, שחיו לפני למעלה משלוש מיליארד וחצי שנים על כוכב לכת אחד במרכז הגלקסיה. אדמי הדבורה היו קטנים יותר מהאדמים שאנחנו מכירים, היו להם כנפיים קטנות ומחושים, וכמו הדבורים, גם הם חיו במבנים דמויי כוורות, שם, כמו הדבורים העמלות עלהמשך לקרוא "אגדת אדמי הדבורה והלוחם הקדום"

דרג:

חלל עויין

נלסון מנדלה, השר לענייני מניעת גזענות ויישוב סכסוכים בין אזוריים, היה השר הבולט ביותר מקרב ה"מקומיים" שצורפו לממשלה העולמית, כשחפא החליט להרחיב אותה ל54 שרים. רוב החברים לא ממש אהבו את ההחלטה לצרף "מקומיים" לממשלה ועוד בקבוצה גדולה כל כך. עוד פחות מכך הבינו החברים את דרישתו, שכל אחד מאיתנו בעל תפקיד יצרף אליו עוזר-מתלמדהמשך לקרוא "חלל עויין"

דרג:

המשולש הסגול

המשולש הסגול סימן את הטלפתיה של התבונה הגלקטית. חפא אמר לנו שיש גלי טלפתיה ביקום, בתדרים שונים. צבע הטלפתיה של התבונה הגלקטית הוא סגול. זה היה בסוף השבוע הראשון, לאחר שחפא קבע שכל סופי השבוע שלנו יוקדשו למדיטציה, אימונים ועיון, כל פעם באתר אחר מאתרים שבחר לכך במיוחד בכל רחבי העולם. סוף השבוע הראשון היההמשך לקרוא "המשולש הסגול"

דרג: