מנה מנה תקל ופרסין

איילת יכלה להרגיש מיד שמצב רוחו של לביא רע מכרגיל. אפילו בשביל יום ראשון, שבו הדברים הם בדרך כלל קצת עצבניים, וקשה לפתוח מחדש את השבוע, עד שחוזרים מחדש לעניינים. ולביא הוא בדרך כלל אדם עצבני, 'ערני' הוא קורא לזה, דרוך כקפיץ, 'עם יד על הדופק לקראת כל סכנה'. אז אפילו בשביל אדם כזה, וביוםהמשך לקרוא "מנה מנה תקל ופרסין"

דרג: