Tamket (Legend of the Bee Humans)

The ancestors of humans, and of all the human species in the universe, are bee humans, who lived over three billion and a half years ago on one planet in the center of the galaxy. This is what C was told when he studied in the High Galactic School of Clear Reason.The bee humans wereהמשך לקרוא "Tamket (Legend of the Bee Humans)"

דרג:

מחוץ לחוקי הפדרציה

מכיוון שכדור הארץ, כפלנטה נידחת באיזור דל אנרגיית שמשות באחת מזרועות הקצה, לא עניין במיוחד את רוב הציביליזציות המאוכלסות בגלכסיה, וברשומות של טיסות המחקר שנמצאו בספריית בית הספר הגבוה ובאתרים הנגישים באינטרנט הטלפתי, לא נרשם דבר על טיסות למערכת שמש זו, לפחות ב3000 השנים האחרונות, הניח חפא שביקורים בכדור הארץ אכן לא התקיימו (עד לטיסההמשך לקרוא "מחוץ לחוקי הפדרציה"

דרג:

להיות אדמדבורה (3)

תמקט השתייך לאדמי הדבורה המקוריים של כוכב הלכת, שחיו בו עוד בטרם פלשו חלליות האדונים. הוא היה הילוד האחרון במשפחתו, שנולד מחוץ לכוורת, בטרם לכדו סוכני האדונים בכוורות את כל בני מינו והשמידו את כל בני משפחתו. למרות שהובא אל הכוורת בהיותו בן שבועות ספורים, הוא זכר בצורה מעורפלת את הימים, בהם האדמיים שהיו סביבוהמשך לקרוא "להיות אדמדבורה (3)"

דרג:

להיות אדמדבורה (2)

ידענו שהסוף הוא בלתי נמנע, והפגישה עם החור השחור קרובה. אחרי שהסטירה שנתן לי תמקט שחררה את מחשבתי מן האלקטרודות שהצמידו לראשי האדונים וגרמה לי לזכור מי אני, הצטרפתי אל חבורת אדמי הדבורה המורדים. בלילות, בשעה שכל פועלי הכוורת ישנו, היינו נפגשים בקצה אחת התעלות. התעלות נפגשות כולן עם מסדרון עגול, המקיף את ליבת הכוורת.המשך לקרוא "להיות אדמדבורה (2)"

דרג:

אגדת אדמי הדבורה והלוחם הקדום

יש המאמינים, וחפא ביניהם, שאבותיהם של בני האדם, ושל כל המינים האדמיים ביקום, הם אדמֵי הדבורה, שחיו לפני למעלה משלוש מיליארד וחצי שנים על כוכב לכת אחד במרכז הגלקסיה. אדמי הדבורה היו קטנים יותר מהאדמים שאנחנו מכירים, היו להם כנפיים קטנות ומחושים, וכמו הדבורים, גם הם חיו במבנים דמויי כוורות, שם, כמו הדבורים העמלות עלהמשך לקרוא "אגדת אדמי הדבורה והלוחם הקדום"

דרג:

להיות אדמדבורה

החיים של אדמדבורה הם מאד קצרים. בשנה הראשונה עדיין לא מקצצים לנו את הכנפיים, אבל אנחנו ממילא לא מסוגלים בגיל הזה לעוף בהן יותר מדי רחוק, רק אל השדות שמסביב לכוורת. באותם שדות רחבים היינו יונקים מן הטל שעל האבנים השחורות, מן הבזלת, מן העפרות שבקרקע הקשה, מן המיץ של הצמחים. כל היום היינו מעופפיםהמשך לקרוא "להיות אדמדבורה"

דרג: