טיסות, מעברים, שיגורים

הדרך המקובלת לסווג כיום את הטיסות או המעברים, נוהגת לסווג אותם על פי שני סוגים של טיסות או מעברים:א. אלה שמבוססים על תמסורת.ב. אלה שמבוססים על קפיצה.המעברים מן הסוג הראשון משתמשים בהחלפת אטומים של מרחב אחד באטומים של מרחב שני. בסוג זה נכללים השיגורים הוירטואליים שאינם מחייבים את הנוסע להזיז את רוב גופו ממקום מושבו,המשך לקרוא "טיסות, מעברים, שיגורים"

דרג: