"נתגלו שני החורים השחורים הגדולים ביקום"

ידיעה בחדשות בימים אלה, של חזרה אל חופש דיבור מן הסוג שהיה נהוג בחצר הצאר הרוסי, נראה שאנחנו צועדים לקראת ז'אנר חדש, המחליף את המשל כז'אנר אשר אמר בכל הזמנים את האסור להיאמר בדימויים מעולם הטבע, ומחדש כקדם עטרה ליושנה את הקשר שבין ספרות לבין מחתרת. אלא שבהתאם לעידננו, בעולם הטבע החדש, מחליף החלל אתהמשך לקרוא ""נתגלו שני החורים השחורים הגדולים ביקום""

דרג: