מיסוך (אזורים אסורים)

המסקנה שלי, מן הלימודים עם חפא ומעיוני העצמאיים בנושא, היא שמתקיים מיסוך, דרכו קובעים השליטים מי יהיה ומה יהיה בעולם. מי ישלוט, מי יצליח, מי יגיע ולאן. דיברתי בעבר על 'יודע קבוע' ו'מיגבלת ראייה' שחפא פעל כדי לנסות לעזור לנו להנדס את זה. בעיקרו של דבר, המיסוך הוא כמו החסימה בפייסבוק – אם אתה נחסםהמשך לקרוא "מיסוך (אזורים אסורים)"

דרג: