במה יהווים מאמינים?

בהתחלת דרכם של היהווים (עוד בטרם היו יהווים), האמינו גם הם באלים מקומיים, נוקמים ונוטרים, שכל אחד מהם הגן על השבט או המאמינים שלו, עשה אותם עדיפים על שאר האדמיים, ובעיקר, נתן לכהנים ולמאמינים שלו ואלה שדיברו בשמו את הזכות לשלוט באחרים ולקחת את רכושם. גילוי היקום, התפתחות הטיסות בחלל וצמיחת הפדרציות העל-פלנטריות האדמיות הראשונות,המשך לקרוא "במה יהווים מאמינים?"

דרג:

(giant aliens) Two levels

External are pulling at the strings of politics and economics and everything that drives the world, stated C in meetings he has had with people mostly in the last three years, and this influence of theirs has been divided in general and most grossly into two levels. At the low, 'local' level, the influence ofהמשך לקרוא "(giant aliens) Two levels"

דרג:

שתי רמות (חייזרי העל)

חיצוניים מושכים בחוטים של הפוליטיקה והכלכלה וכל מה שמניע את העולם, קבע חפא במפגשים שניהל עם אנשים בעיקר בשלושת השנים האחרונות, ואת ההשפעה הזאת שלהם חילק באופן כללי וגס ביותר לשתי רמות. ברמה הנמוכה, 'המקומית', ההשפעה של החיצונים דומה להשפעה של תאגידים וכוחות הון והון-שלטון, ויש כאלה שלא מבדילים או שזה לא עקרוני בשבילם. "מההמשך לקרוא "שתי רמות (חייזרי העל)"

דרג:

הפדרציה הבין-פלנטרית (5) – PLANET N

קיצור המאורעות בפדרציה אחרי פרידתו של חפא מהכחול וחבריו.

דרג:

Interplanetary Federation (5) – PLANET N

קיצור המאורעות בפדרציה אחרי פרידתו של חפא מהכחול וחבריו.

דרג:

שגרירים (מאי 1979, הגג)

צבי חי מאז אמצע שנות ה80 בארה"ב, בפנסילבניה, מהתמונות שהוא שולח משם הוא נראה לגמרי איש עסקים אמריקאי כזה, עגלגל, נוטה לקרחת. הוא אף פעם לא הבין מדוע חפא חזר שוב לארץ. הוא אומר שבארצות אחרות יכול היה לעשות לידע החייזרים שלו הרבה יותר קהל, גם להרוויח מזה כסף אמיתי, ובעיקר, הוא לא היה כלהמשך לקרוא "שגרירים (מאי 1979, הגג)"

דרג:

ambassadors (May 1979, The Roof)

C's first parting

דרג: