The first spacecrafts – Introduction

A relatively long post, which touches on the history of the best-known embodiment of dense cargo transport in the cosmic network, known in its primitive version as 'spacecrafts'.

דרג:

החלליות הראשונות – מבוא

פוסט ארוך יחסית, הנוגע כחוט השערה בהסטוריה של הגילום הידוע ביותר של שינוע מטען צפוף ברשת הקוסמית, הידוע בגירסתו הפרימיטיבית כ'חלליות'.

דרג:

האם מאיץ החלקיקים יפטור מהצורך בידיעה קבוע? ומסר ביומטרי לחג החירות

אחת המטרות המוצהרות של מפעילי מאיץ החלקיקים שבגבול שוייץ-צרפת, זה ששותפים בו גם מדענים ישראלים, ואמור לשחזר את המפץ הגדול, היא לגלות אפשרות קיומם של מימדים נוספים ביקום. הפיתוי הגדול שבחקר קיומם של מימדים נוספים ביקום, שמושך אליו בעלי אינטרסים שאינם רק מדעייםהוא האפשרות שגילויים עשוי לגלות את ה'שביל עוקף מרחק' שיאפשר הגעה מהירה לכוכביםהמשך לקרוא "האם מאיץ החלקיקים יפטור מהצורך בידיעה קבוע? ומסר ביומטרי לחג החירות"

דרג:

מילון ההסטוריה האלטרנטיבית: ביטול היקום

ביטול היקום הוא כינוי לטכניקה בסיסית שנדרשת כדי לעבור את מחסום מהירות האור, וכל טיסות החלל הקיימות מבוססות עליה, במידה זו או אחרת. כתוב עליה כאן וכאן. "יש שטוענים שראשונה לנסוע מהר יותר מן האור היתה הטלפתיה שעשתה את זה דרך הרשת הקדומה, שנוצרה ע"י הטבע של היקום. אבל יש גם טוענים שהראשונים לעשות אתהמשך לקרוא "מילון ההסטוריה האלטרנטיבית: ביטול היקום"

דרג: