הדלת והניצוץ

"הדלת המסתובבת" מסמלת את הטכנולוגיה המאפשרת קשר והעבר ידע בין עולמות. "שבועת הניצוץ" היא מה שנשאר כשהיכולת אינה זמינה או בטוחה, ולפעמים הזכרון הופך לדת.

דרג:

The first spacecrafts – Introduction

A relatively long post, which touches on the history of the best-known embodiment of dense cargo transport in the cosmic network, known in its primitive version as 'spacecrafts'.

דרג:

החלליות הראשונות – מבוא

פוסט ארוך יחסית, הנוגע כחוט השערה בהסטוריה של הגילום הידוע ביותר של שינוע מטען צפוף ברשת הקוסמית, הידוע בגירסתו הפרימיטיבית כ'חלליות'.

דרג:

C's lectures – by main topics and chapter headings הרצאותיו של חפּא – לפי נושאים עיקריים וראשי פרקים

Visual impairmentOur built-in limitation as those who lack a 'constant know'Things observed through 'bypassing the visual impairment' – the 'Lifing beeings' as an example, 'the cities that surround the human world'Getting to know the 'intelligences' around us – A and AlphaThe telepathic internet The background of CHis abduction and studies at the Higher School ofהמשך לקרוא "C's lectures – by main topics and chapter headings הרצאותיו של חפּא – לפי נושאים עיקריים וראשי פרקים"

דרג:

מההררט

משמעותו "מרוחק מכל עולם בני אנוש" בשפת האדמיים הראשונים, וכך נקרא בפיהם כוכב הלכת אליו גלו תמקט וממטו ובו ייסדו את בית הספר הראשון של התבונה הגלקטית. בית הספר היה פתוח לכל האדמיים, גם הישנים וגם החדשים, המחולקים לזכרים ונקבות. למי שרצה ללמוד בו היתה רק בעיה קלה אחת: חלליות לא הגיעו אל כוכב הלכתהמשך לקרוא "מההררט"

דרג:

תמקט וממטו (2)

סיפור זה הוא ההמשך של זה: תמקט היה באותן שנים מבוגר מאד, אך לא ניכרו בו סימני זיקנה. הידע שמצאו הוא ולוחמיו בחור השחור, האריך את חייהם ושמר על עלומיהם למשך מאות, אם לא אלפי שנים. זה היה עיקר הידע אשר אותו נשבעו אנשי תמקט בשבועת "השמים לאלוהים" שלא להעביר לאדמיים אחרים, ביחוד לא החדשיםהמשך לקרוא "תמקט וממטו (2)"

דרג:

תמקט וממטו (1)

לאחר שהצליחו אדמי הדבורה בהנהגת הלוחם הקדום תמקט לשרוד את החור השחור באמצעות ידע חדש שקיבלו ממקום מסתורי, הם הפכו להיות חזקים כמו בוראיהם האדונים, ובין שני הצדדים פרצה מלחמה על השליטה במערכות השמש השונות. באותם ימים, היה האדמי יצור אנדרוגיני. לא היו לאדמים של אז איברי מין של זכר או איברי מין של נקבה,המשך לקרוא "תמקט וממטו (1)"

דרג: