הקבוצות (2)The groups (2)

עוד לפני שחפא עזב, הוא הטיל עלי להיות מי שיודיע לקבוצות על חזרתו, כאשר יחזור, ובנוסף, אמר, אם תתקבל איזה הודעה ממנו שמיועדת לקבוצות או מישהו מהן לפני שיחזור, אני הוא זה שאחראי להודיע על כך למי שיהיה צריך להודיע לו, בבלוג או בכל דרך אחרת. עדיין חשבנו אז שמדובר על זמן קצר והוא וסטוליהמשך לקרוא "הקבוצות (2)The groups (2)"

דרג: