MIB (הסרט של חפא)

במשך השנים תהיתי אם קיים קשר בין הקג"ב הציוני, כך אני קורא לכל מיני גופים ואנשים שהיו מעורבים בחיי, לרוב מאחורי הקלעים, לבין אלה שמפניהם התחבא חפא כל השנים, מאז שנעצר ב1978, בגללם החליף דירות בכל פעם ואם גר לפעמים שנתיים במקום אחד, זה היה הרבה מאוד. כמו למשל בשנתיים האחרונות שהיה פה והתגורר באותההמשך לקרוא "MIB (הסרט של חפא)"

דרג:

MIB (C's movie)

Over the years I have wondered if there is a connection between the Zionist KGB, so I call all kinds of bodies and people who have been involved in my life, mostly behind the scenes, and those from whom C has been hiding all these years, since he was arrested in 1978, and if heהמשך לקרוא "MIB (C's movie)"

דרג:

שב"כ העם

כל מיני, בעיקר חרצופים, ייחסו לי מפעם לפעם עמדה לפיה השב"כ עוקב, רודף ומסית באופן סדרתי נגד מסומנים קבועים, לדוגמה המושמטים כקבוצה חברתית.זה היה חלק מהמאמץ שנעשה (במקרה זה אולי באמת היה מעורב השב"כ, אבל זה לא כ"כ משנה בעצם) לצייר אותי בתור מופרע פרנואיד, מאלה שמיחסים לשב"כ את הכל, גם את שינויי מזג האויר,המשך לקרוא "שב"כ העם"

דרג:

"בסוף חודש מאי הם תמיד מפטרים,

בעיקר את הזוטרים". וכל מי שעבד איתו, כבר ידע, היו זוטרים. "אחר כך מקבלים חלק מהם בחזרה, כולם ככה ממתינים אצלם, און אנד אוף" אבל בשבילו זה לא יחזור, היחס המיוחד שהיה בחורף. כי כשמפטרים, גם אם זוטרים, אז מוכרחים לשרוף את השדות מסביב, חשב. שלא יישארו קוצים על השולחן. אז שורפים, מה שיש, קייסהמשך לקרוא ""בסוף חודש מאי הם תמיד מפטרים,"

דרג: