The alternative history (part I, II): Epilogue / We glided over the waves

Epilogue   Originally written at March 5, 2006, about the alternative History line between 1992-95  The lightning made available to us by The Blue, the leader of the galactic rebellion, was in our hands, ready to wear. When the ceremony ends here, with the handshakes and farewell rubs with our galactic allies in The Blue forces,המשך לקרוא "The alternative history (part I, II): Epilogue / We glided over the waves"

דרג:

בחזרה להסטוריה האלטרנטיבית – רשימת הפוסטים

אוסף הפוסטים "בחזרה להסטוריה האלטרנטיבית" שנכתבו במקור בין 14 ביוני 2006 למרץ 2008, מתאר את חזרתנו לכדור הארץ לאחר שנים אחדות שנעדרנו ממנו, אחרי שנכבש בידי האופל הגלקטי שהנהיג בו שלטון ישיר, בהסטוריה האלטרנטיבית שהתחילה ממרץ 1977. היינו כ111 אנשים, רובנו היינו נערים כשהתחלנו את החניכות שלנו ל'כח חפא' או 'חבורת המחץ'. חפא היה המפקד,המשך לקרוא "בחזרה להסטוריה האלטרנטיבית – רשימת הפוסטים"

דרג:

חיות החלל

פוסט שפירסמתי במקור ב16 ביולי 2005 בקטגוריית 'ההסטוריה האלטרנטיבית'. האסטרואיד התניני שחולף היום ליד כדור הארץ מזכיר לי מאד את דואי החלל שבפוסט ולכן אני מפרסמו שוב.

דרג:

מההררט

משמעותו "מרוחק מכל עולם בני אנוש" בשפת האדמיים הראשונים, וכך נקרא בפיהם כוכב הלכת אליו גלו תמקט וממטו ובו ייסדו את בית הספר הראשון של התבונה הגלקטית. בית הספר היה פתוח לכל האדמיים, גם הישנים וגם החדשים, המחולקים לזכרים ונקבות. למי שרצה ללמוד בו היתה רק בעיה קלה אחת: חלליות לא הגיעו אל כוכב הלכתהמשך לקרוא "מההררט"

דרג:

תמקט וממטו (2)

סיפור זה הוא ההמשך של זה: תמקט היה באותן שנים מבוגר מאד, אך לא ניכרו בו סימני זיקנה. הידע שמצאו הוא ולוחמיו בחור השחור, האריך את חייהם ושמר על עלומיהם למשך מאות, אם לא אלפי שנים. זה היה עיקר הידע אשר אותו נשבעו אנשי תמקט בשבועת "השמים לאלוהים" שלא להעביר לאדמיים אחרים, ביחוד לא החדשיםהמשך לקרוא "תמקט וממטו (2)"

דרג:

סטולי הגנוב אמר שאת המים נשמור

כי למחנה אנחנו ניכנס בצורת אדים מן הים. בבוקר עוד היינו אנרגיית אור טהורה, לה היינו צריכים ליהפך כדי להגיע לכאן מכוכב שנמצא במרחק מיליון וחצי שנות אור. עכשיו נצטרך להפוך למים. ועדיין הסכנות האמתיות המתינו לגופים שלנו מן המחנה שממול, שבעולם בני האדם. לאחר תקופת שלום קצרה בין השליטים למותווים, הפרו השליטים את הברית,המשך לקרוא "סטולי הגנוב אמר שאת המים נשמור"

דרג:

מילון ההסטוריה האלטרנטיבית: האותיות י'-ל'

ימים כדורי האש  כוהני התבונה האפלה כח כלי לדעת קבוע לוחמי הקרן הבהירה לינדיגרא       עוד טרם עודכנו.

דרג: