ערב ההסטוריה האלטרנטיבית 4.3.1977

חפא נחטף באוקטובר 1962 מן העיר קיטו שבאקוודור, שם שהה כילד עם הוריו ששהו שם כחחברים במשלחת ארכיאולוגית בינלאומית, על ידי מה שתיאר כקבוצת מחקר הקשורה לאחד מבתי הספר של "התבונה הגלקטית הבהירה". במהלכה של חטיפה זו נקלע חפא אל מלחמת חייזרים גדולה, בה הפך בעצמו להיות לוחם של מסדר שנקרא 'לוחמי הקרן הבהירה' וגםהמשך לקרוא "ערב ההסטוריה האלטרנטיבית 4.3.1977"

דרג: