שגרירים (מאי 1979, הגג)

צבי חי מאז אמצע שנות ה80 בארה"ב, בפנסילבניה, מהתמונות שהוא שולח משם הוא נראה לגמרי איש עסקים אמריקאי כזה, עגלגל, נוטה לקרחת. הוא אף פעם לא הבין מדוע חפא חזר שוב לארץ. הוא אומר שבארצות אחרות יכול היה לעשות לידע החייזרים שלו הרבה יותר קהל, גם להרוויח מזה כסף אמיתי, ובעיקר, הוא לא היה כלהמשך לקרוא "שגרירים (מאי 1979, הגג)"

דרג:

ambassadors (May 1979, The Roof)

C's first parting

דרג:

Planet N (העולם הירוק)

Planet N (הפלנטה הירוקה) – הוא שמו של תיק מידע שהופץ במשך השנים במקביל לידע החייזרים של חפא ומתייחס לשנים המקבילות להתרחשות סיפורו של חפא. N היא האות הראשונה בשמו של כוכב לכת שבמלחמה קוסמית המתוארת במסמכי Planet N, שימש כמרכז גיוס ענק, כנראה של מה שמכונה בינה A, ולמרות היותו מרכז גיוס על פניוהמשך לקרוא "Planet N (העולם הירוק)"

דרג:

עולמות, Worlds

פוסט מלפני 13 שנים, מפורסם מחדש עם ניקוד ותרגום.

דרג:

Additional passengers

C did not come to the meeting that day, which was like the previous meetings in Shefa's old house on the small street in Jerusalem, where one of the most important people in the in the history of Zionism once lived, after whom streets and places are named. Shefa knew C about ten years earlierהמשך לקרוא "Additional passengers"

דרג:

Aber alle waren da

Jenseits dieses Ortes, an dem die Kapazität des Geistes blockiert ist. Es gibt sogar einige, die die ganze Zeit da sind, sogar jetzt.Wir wandern alle dorthin, aber die meiste Zeit vergessen wir.Und wir hatten alle das Verständnis dort. Verständnis des ganzen Körpers.Wir sind aufgrund unserer Gehirnbeschränkung als Menschen nicht in der Lage, ein ständiger Wissenderהמשך לקרוא "Aber alle waren da"

דרג:

But everyone was there

Beyond that place, where the capacity of the mind is blocked.There are even some who are there all the time, even now. We all wander there, but most of the time we forget. And we all had the Understandings there. Understandings of the whole body.We are unable, because of our brain limitation as human beings,המשך לקרוא "But everyone was there"

דרג: