הנהרה לגבי ה"היסטוריוֹת" בפוסטים הקשורים בחפּא Clarification regarding the "histories" in posts related to Chapa

מכיוון שמאז שחזרתי לכתוב בבלוג, אני מקדיש כמעט את כל הפוסטים לנושא של חפּא והידע האקס-פלנטרי שלו, ונראה לי שכך זה הולך להיות גם בהמשך, אני חש צורך להנהיר דברים שאולי לא ברורים, בוודאי לקוראים חדשים, לגבי ההיסטוריות, או ה'נאראטיבים' המיוצגים בפוסטים.

בעיקרון, יש שלוש "היסטוריוֹת" שפוסטים הקשורים בחפּא יכולים להיות שייכים לאחת מהן.

ההיסטוריה הרשמית של חפא

ההיסטוריה האלטרנטיבית של חפא והחבורה הראשונה

ההיסטוריה ה'אקטואלית' של חפא וכל הקשורים בו על כדור הארץ

ההיסטוריה הרשמית של חפא מתייחסת לדברים שקרו לחפא בשנים 1962-1977, בהן שהה מחוץ לכדור הארץ, מחטיפתו דרך לימודיו בבית הספר הגבוה של התבונה הגלקטית, השתתפותו במלחמות הקוסמיות ועד לחזרתו, הנדירה, לכדור הארץ. חפא הוא המקור וכל הדברים המסופרים קרו באמת, לפחות על פי טענתו, שאני, מאמין בה. לא הכל סיפרתי ויש דברים שלא קיבלתי את רשותו לספר. פוסטים מהסוג הזה כתבתי בעיקר בשנת 2005, היום הופיע פוסט חדש מהסוגה הזאת, ובימים הבאים יופיעו שניים נוספים.

ההיסטוריה האלטרנטיבית – כל מה שהיה (אולי) וקרה (כמעט) לחפא, לחבורה הראשונה ("חבורת המחץ") ולי, בשנים 1977-1995, בזמן מקביל, זמן "אפשר" של הזמן ה"אמיתי". שום דבר מזה לא קרה "באמת". לא עזבתי בעקבות חפא את כדור הארץ, אף אחד מהחבורה לא עשה זאת ב"מציאות" (חוץ מסטולי הגנוב). גם לא פגשתי את חבריו החיצוניים של חפא, ה"כחול", ה"מתורגמן" ואחרים, בכל מה שכתבתי עליהם הסתמכתי על תיאוריו של חפא ועל הדמיון שלי. גם לא הייתי עד לשלטון ישיר של אופל גלקטי על כדור הארץ, כן ראיתי דברים שיכולים להתחבר אליו ולהיות כמוהו, גם בלי המימד הגלקטי. כמובן ששילבתי בסיפורים מידע שקיבלתי מחפא והשתמשתי בו באישורו, למשל דברים הקשורים בצורות קהילתיות בחלל, כללים הקשורים בלוחמה קוסמית, טיסה מהירה בחלל, "סיפורים מעומק היקום" ועוד. את רוב הפוסטים של ההסטוריה האלטרנטיבית כתבתי בשתי סדרות בין 2005-2008. בשנה האחרונה הוספתי עוד שני פוסטים כדי לסיים את ה"סאגה" הזאת לבינתיים.

ההסטוריה האקטואלית מספרת על שנות היכרותי עם חפא מאז הגיע ב1977 ועד עזיבתו, האחרונה לבינתיים, ב2008, ומתארת את הידע שניסה להעביר לאנשים בכדור הארץ. את הפוסטים האלה התחלתי לכתוב ב2008, כמה חודשים לפני שחפא עזב. הדברים שבפוסטים האלה חלקם סוגננו, או עברו טשטוש הכרחי של מקומות ודמויות, אבל בעיקרם, הם דברים שקרו. עדיין לא את הכל סיפרתי, לא את הכל קיבלתי רשות לספר. נגעתי גם ואני מתכוון לגעת עוד, בדברים שהתרחשו אחרי עזיבתו של חפא בקרב האנשים שפגשו אותו, שמעו את הרצאותיו והיו תלמידיו. אני שואף למצוא דרך לאמת את הידע של חפא, בצורה שתאפשר לי ולאחרים ללמד וליישם אותו, ואז זו תהיה פתיחתה של קטגוריה רביעית, שונה לגמרי. אני מודה שיש לי ספקות, שכמותם עלו גם אצל חפא במהלך השנים, אם המין האנושי ראוי לידע הזה ואם מותר להעביר אותו לכל אחד, אך אני מאמין שגורלו של ידע הוא להילמד וגורלנו כאדמיים הוא ללמוד והחיים הם ללמידה.

Since I'm back to blogging here, I'm devoting almost all of my posts to C (Chapa) and his extraterrestrial knowledge, and it seems to me that this will continue to be the case, I feel the need to clarify things that may not be clear, certainly to new readers, about the histories, or the ' narratives' represented in the posts.

Basically, there are three "histories" that Chapa-related posts can belong to.
The official history of Chapa
The alternative history of Chapa and the first gang
The 'current' history of Chapa and all related to him on earth

Chapa's official history refers to things that happened to Chapa in 1962-1977, in which he was out of Earth, from his abduction through his studies at the High School of Galactic Wisdom, his participation in cosmic wars until his rare return to Earth. Chapa is the source for the stories and all the things told really happened, at least according to his claim, that I, believe in her. Not everything I told and there are things I did not get permission to tell. I wrote posts of this kind mainly in 2005, today a new post of this kind appeared, and in the coming days two more will appear.

Alternative history – everything that was (maybe) and happened (almost) to Chapa, to the first gang ("smash gang") and to me, in the years 1977-1995, in parallel time, "possible" time of "real" time. None of this happened "really." I did not leave Earth following Chapa, none of the gang did so in "Reality" (except for "the stolen" Stoli). Nor did I meet Chapa's external friends, the "blue", the "interpreter" and others, in everything I wrote about them I relied on Chapa's descriptions and my imagination. Nor have I witnessed the direct rule of galactic darkness on Earth, yes I have seen things that can connect to it and be like it, even without the galactic dimension. Of course I incorporated in the stories information I received from Chapa and used it with his permission, for example things related to communal forms in space, rules related to cosmic warfare, fast flight in space, "stories from the depths of the universe" and more. I wrote most of the posts on alternative history in two series between 2005-2008. In the last year I have added two more posts to end this "saga" for now.

'Current' history tells of my years of acquaintance with Chapa from his arrival in 1977 until his last departure, in 2008, and describes the knowledge he tried to pass on to people on Earth. I started writing these posts in 2008, a few months before Chapa left. The things in these posts some have been styled, or have undergone a necessary blurring of places and characters, but mostly, are things that have happened. I have not told everything yet, I have not been given permission to tell everything. I also touched and I intend to touch further, on the things that happened after Chapa's departure among the people who met him, heard his lectures and were his students. I strive to find a way to validate Chapa's knowledge, in a way that will allow me and others to teach and apply it, and then this will be the opening of a fourth, completely different category. I admit that I have doubts, which have also arisen to Chapa over the years, whether the human race is worthy of this knowledge and whether it is permissible to pass it on to anyone, but I believe that the fate of knowledge is to be learned and our destiny as human beings is to learn and life, it is for learning.

פורסם על ידי הצועד בנעליו In-his-shoes walker

extraterrestrial sources of knowledge

11 תגובות בנושא “הנהרה לגבי ה"היסטוריוֹת" בפוסטים הקשורים בחפּא Clarification regarding the "histories" in posts related to Chapa

 1. גם אם נניח שאפשר לעשות את המרחק שחפא עבר ולחזור, 15 שנה זה מעט מאד זמן בשביל כל התהפוכות שהוא עבר שם. ואם הוא טס במהירות האור או למעלה מזה, יכול להיות שבשבילו יעברו 15 שנה, בשבילנו זה מיליון. הוא לא יחזור לכדור הארץ הזה שאנחנו מכירים, אם אותו הוא עזב. אבל כאן נראה הפוך, שדווקא אצלו דחוסים מאורעות של שנים (היחטפות, לימודים בבית ספר גלקטי, מלחמה וחזרה הביתה) בזמן שהוא קצר לנו.

  אהבתי

  1. ברור לך ששאלו את חפא את זה והרבה פעמים. הוא העדיף לענות דווקא בדוגמה של שינה, שאתה נרדם לזמן קצר ונדמה לך שישנת הרבהה זמן, ביחוד אם יש בפנים חלומות סוערים. האנלוגיה של שינה היא מצב ביטול היקום שאותו הוא עבר בכל קפיצה. הדברים שכתבת נכונים כנראה כשמדובר בלנסוע מהר ממהירות האור, אבל מצב ביטול היקום לא מתחרה עם האור, הוא פשוט עוקף את השדה שלו והופך את הזמן לזמן 0, ואז אפשר להספיק הרבה דברים בלי שעל כדור הארץ יעברו מיליון שנה, זה שזה דחוס אצלו זה כמובן אשמת המלחמות הקוסמיות. כך, במלים האלה חפא הסביר לי, זה על קצה המזלג, הוא גם דיבר על זה שאין 'הווה קוסמי' ושיחידת הזמן של הנוסע היא יחידת הזמן של היקום ודברים מופלאים עוד יותר (שאתה בעצם יוצר 'כפיל' בכל נקודה שבה אתה 'עוקף' את היקום) אבל לא ניכנס לזה. חפא בעצמו אמר שהוא התפלא מאוד לגלות כשחזר, שעברו רק 15 שנה.

   אהבתי

   1. דווקא מעניין הנושא הזה של הכפיל, תוכל להרחיב עליו?

    אהבתי

   2. לא בדיוק כפיל, מין 'עותק מקור' שלך בצפיפות יותר נמוכה.
    השם ה'מדעי' של ה'קפיצה' הוא (אם קראת כאן קצת) "שיגור מטען בצפיפות מלאה", אז זהו, שהצפיפות אף פעם לא מלאה ב100%, תמיד נשאר משהו, איזה אנרגיה, מהגוף הקופץ (כמכלול, כולל החללית או הכלי שמבצע את הקפיצה) במקום שאותו הקפיצה עזבה.
    והמעניין הוא, לפי מה שאמר לי חפא, שממשיך להיות לך, אחרי שקפצת, קשר עם המשהו הזה שהשארת, האנרגיה הזאת, ההדהוד הזה, טלפתי, קוונטי, חפא אמר "תקרא לזה איך שתקרא" ומי שמיומן יכול לראות ולהשפיע דרכו במקום שעזבת.

    אהבתי

   3. אפשר אולי לקרוא לזה "אווטאר טלפתי" ואני לפעמים חושב שככה חפא איתר אותנו כשעוד היה רחוק ממערכת השמש. נראה שהמקום ממנו החוטפים שלו ביצעו את ה'קפיצה' היה בסביבות מערכת השמש ודרך האווטאר שלו הוא שמר על קשר על המערכת וזיהה אותנו עוד מרחוק. למרות שחפא מספק הסבר אחר לשאלה איך הוא מצא אותנו.

    אהבתי

   4. כן, גם צילום הוא סוג של אווטאר 'בצפיפות נמוכה'.

    אהבתי

 2. חפא לא היה מקור המידע היחיד שהיה לחבר'ה על עולמות חיצוניים. לפחות לא, אם הייתם שואלים את סטולי הגנוב. לסטולי הגנוב, שבא אלינו שנתיים וחצי חודש לפני חפא, ביחד עם מישהו נוסף, היו אנטנות, והוא כל הזמן בנה אנטנות, בחדרים המטונפים שלו, וחוץ מלשדר איתן מצעדי מחץ, הן באמת קלטו משהו. למשל את מוסיקת החלל הזאת שסטולי ניסה עם החברים שלו, שקראו בהמשך ללהקה Stolens of swing לבצע אותה בכדור ארצית, זה גם לתרגם אותה מילולית וגם להתאים לה כלים באמצעות אורגנים ביתיים שהיו לסטולי והחברים. חפא אהב את המוסיקה הזאת נורא, חפא טען שהמוסיקה מגיעה לאדמיים ולאלה שדומים להם מהיצורים הקטנים של בינה אלפא, כמו "החיים" שהוא הראה לנו, הם שכותבים את המוסיקה באמת.
  וחוץ מזה, סטולי קלט דרך האנטנות שלו מהחלל סיפור קצת אחר מהסיפור של חפא. הוא טען שאין פדרציה, היו שתי פדרציות שבאותו זמן נלחמו אחת בשנייה. אחת זו הפדרציה של פלנטה N, שנקראה "הפדרציה הירוקה" והשניה זו "הפלנטה הכחולה". סטולי סיפר לנו על זה עוד לפני שבא חפא, ולא ידענו איפה לשייך את חפא בסיפורים האלה. אני האמנתי שחפא שייך לפדרציה הירוקה, אחרים הטילו ספק, גם בגלל שהידיד שלו נקרא "הכחול". אתם יכולים לראות שהיה בחבר'ה מין יחס של "כבדהו וחשדהו" לחפא, לכן לא דיברו איתו על פלנט N. גם לא אני וצבי. במשך השנים, הפסיק סטולי לקבל שידורים מפלנט N ובעצמו הטיל ספק באמינות ובאיכות שלהם. בעוד שהדברים של חפא, עם השנים, נשארו. זה לא שהשידורים של סטולי הגנוב לא היו באמת ולא באו מהחלל, זה שמה שסיפרו בהם לא היה ממשי, אופרת סבון קוסמית אולי. סטולי הגנוב עצמו אמר שהדברים של חפא ממשיים יותר, למרות שלא ידע את השמות הארציים של כל הכוכבים שדיבר עליהם ואם בכלל יש להם שמות כאן בכדור.
  בדבר אחד היינו בטוחים: אף אחד חוץ מאיתנו, אולי בעולם, לא מקבל את כל המידע הזה. לא המידע של חפא, לא של סטולי. לא הרשויות, לא חבר'ה אחרים, טוב בזה לא היינו בטוחים, אבל לגבי הרשויות חשבנו שהן מרובעות ופועלות במתודות מיושנות של חשיבה. וגם המדענים. ועדיין יש שחושבים כך.

  אהבתי

  1. *" אף אחד חוץ מאיתנו" – ואלה שעל פי סיפורי פלנטת N יצאו לחלל, אם הם קיימים.

   אהבתי

 3. אם האווטאר הטלפתי נמצא במקום שחפא עזב, למה הוא מתקשר אל ילדים בישראל ולא באקוודור?

  אהבתי

  1. תכלת יקרה
   קודם כל המקום שחפא נקרא 'עזב' אינו אקוואדור אלא נקודת 'הקפיצה', שהיא בחלל, שם הוא השאיר את ה'כפיל', ומשם ההסתכלות על כדור הארץ היא גלובלית. ואז, כנראה שהמקום שבמחשבה הוא שמכריע לאן 'הכפיל' יגיע, אם הוא 'חוזר' לכדור הארץ. חוץ מזה שזו רק תיאוריה שלי, שכך חפא תיקשר איתנו.

   אהבתי

 4. אחד הדברים שפירקו את חבורת C הראשונה היה נושא הגיוס המתקרב לצה"ל (רק סטולי הגנוב היה מעל לגיל הזה). אנשים קיבלו מסר שאין מקום ל'תורת חייזרים' בצבא,
  זולת תורות החייזרים הרשמיות והמותרות על ידי הממסד, בעיקר זו שעליה מושתת הסיפור של מדינת היהודים.
  זמן רב ציפינו ל'הוכחה' שחפא הבטיח שיקבל אותה בקרוב, זו שאותה נוכל להראות לאחרים, ואולי לא יהיה צורך בכך שאנחנו נראה. כי היא תיראה מאליה. אבל כשחפא עזב ב19 למאי 1979, לא היה נראה שאיזה הוכחה תבוא בקרוב, ולכל אחד נשאר לעשות את התגנבות יחידים שלו, אל 'עולם הפשוטים' שהבטיח מחילה למי שיכחיש את חפא ואת עולמו.
  לא כולם הכחישו. צבי למשל גויס לצבא בלי שנשאל בלשכת הגיוס אם יש לו קשר לחפא וחבורתו וכל הקשור בכך, (מילואים, אחרי מלחמת לבנון, הוא כבר לא עשה) וכך גם אחרים. אני הייתי פחות מהמוגנים או שנבחרתי מראש, מסיבה כל שהיא, לשמש סוג כזה של דוגמה 'למען יראו וייראו'. וכשהמערכת הזאת שבחרה וסימנה אותי בוחרת ומסמנת מישהו, מעט מאד הוא יכול לעשות גם אם הוא קצת נחשב מוגן.
  כי זו החלוקה האמיתית בישראל. עוד לפני המהפכה של 1977, יש מדורגים, יש מוגנים, יש מסומנים, ומפעם לפעם אחד מהמוגנים מוקרב קורבן לחור השחור, הרעב תמיד. והאינסטנציות שקובעות את השלטון, מעורבות גם בקרבות ואפילו ברשימות ההרוגים.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: