הפדרציה הבין-פלנטרית (3) Interplanetary Federation (3)

פורסם במקור ב12/5/2007

וכאן מתחלקת ההסטוריה של חבורת המחץ לשתי גירסאות:

לפי גירסה אחת, גירסת הזמן הרגיל, חפא אכן הגיע אלינו, אבל הכח שהבטיח בושש לבוא. אולי לא הצליח ידידו הכחול במשימתו להשתלט על הגלקסיה, ואולי הוא עדיין מנסה, כפי שטוען חפא, ואולי הצליח בינתיים, אבל כמו שקורה גם לאדמיים רבים כשהם מגיעים לשלטון, שכח את הבטחותיו לחברו. מכל הסיפור הזה לא יצא הרבה, חוץ מזכרון מצעד המחץ שדרך להיטיו המשודרים, עברו רבים מהשדרים הטלפתיים המוצפנים שחפא וחברי חבורתנו שלחו זה לזה, מתי שלא התראינו, והרצאות רבות ותרגולים וסיפורים מעומק היקום שסיפר לנו חפא, יחד עם "ידע חייזרים" שזמן רב לא ידענו מה נעשה איתו.

לפי גירסת ההסטוריה האלטרנטיבית, בה ניסיתי לנבא בזמן אפשר את מה שהיה קורה לו היו תכניותיו של חפא מתקיימות, לאחר שנים אחדות שבהן הנהיג חפא בהצלחה תכנית עולמית של שלום, השכלה ורווחה בכל כדור הארץ, הודח השליט הכחול בהפיכה שנעשתה במרכז הגלקסיה. כל המכשירים שעמדו לרשותינו הפסיקו לפעול וקואליציה של אופל גלקטי, בסיוע משתפי פעולה ארציים תאבי מלחמות והון, השתלטה, בערך בשנת 1985, על כדור הארץ ויצרה משטר של התנכלות והתעמרות כנגד רוב בני האדם. אולי מה שהיה תמיד, חוץ מהשנים של שלטון חפא, אבל קשה הרבה יותר, אכזרי ובלי ריכוכים, חוץ מבמובלעות דוגמת "מדינת תל אביב החופשית"***** ודומותיה, שם המשיכו "החיים הטובים" כאילו לא קרה כלום, והם היו טובים אף יותר. מקומות אלה היו קרובים לנציבויות השלטון הגלקטי בכדוה"א, ונהנו, זמנית, מטובו.

כל חבורת המחץ התפזרה והסתתרה, על פי הוראתו הנוקשה של חפא, לפני שנפרדנו בחוף הטלפתיה בכנרת, "להיעלם בפינות העולם" עד שיבוא הרגע שבו נוכל לשוב ולהיפגש. כל אחד מצא את עצמו לבד אי שם בעולם קשה ורודף. לא את הסיפורים של כולם סיפרתי, רק את סיפוריהם של צבי, של סטולי הגנוב ושלי.
עברו שלוש שנים, עד שחללית חילוץ ובה סטולי הגנוב, המתורגמן ועוד אנשי צוות מצאה אותי, כשמספר מותווה על מצחי, ולקחה אותי אל כוכב מדברי מחוץ לגלקסיה, שבו נפגשנו כולנו לבסוף עם חפא ועם כוחותיו של הכחול שמרדו נגד המשטר הגלקטי.
הצטרפנו אל הכוחות להסתערות כללית על הגלקסיה. הגענו לכדור הארץ ומצאנו אותו במצב של חורבן. איזורים שלמים שהכרתי שקעו בשטפונות ענק שנגרמו עקב המסת קרחונים שנגרמה במזיד ע"י כוחות קואליציית האופל, לפני שעזבו את כדור הארץ. גם שאר העולם לא נראה טוב יותר. רעידות אדמה הרסו את מרבית הבתים ובשטח שנותר מישראל קם משטר משיחי שכלא את המתנגדים לו במחנה מעצר ענקי על חוף לטרון.

כאן קיבלו אנשי חבורת המחץ אפשרות ורשות לפרוש מעלילת הזמן האלטרנטיבי ולשוב לזמן הרגיל, בו כל הדברים האלה עוד לא קרו. רק סטולי הגנוב, צבי, עלווה, וחפא נשארו איתי מכל החבורה בבתיו של כפר יווני נטוש, משם המשכנו, אל החלל ובחזרה, עד שהמכה בראש שקיבלתי במערה, החזירה גם אותי לזמן הרגיל, לפחות לעת עתה.

****מדינת תל אביב החופשית (1), (2), (3), (4).

עוד על זמן אפשר וההסטוריה האלטרנטיבית

הפוסטים הקודמים:
הפדרציה הבין-פלנטרית (1)
הפדרציה הבין-פלנטרית (2)

Originally Posted on 12/5/2007

And here the history of the smash-hit-parade gang is divided into two versions:

According to one version, the regular time version, Chapa did come to us, but the power he promised was delayed to come. Maybe his blue friend failed in his mission to take over the galaxy, and maybe he is still trying, as Chapa claims, and maybe he succeeded in the meantime, but as happens to many humans when they come to power, he has forgotten his promises to his friend. Not much came out of this whole story, apart from the memory of the smash-hit-parade, through its broadcasted hits, many of our encrypted telepathic broadcasts were transmitted from one to another, when we did not see each other, and many lectures, exercises and stories from the depths of the universe that Chapa told us, along with 'alien-knowledge' that for a long time we did not know what to do with.

According to the version of alternative history, in which I tried to predict in Time Possible what would have happened if Chapa's plans had been fulfilled, after several years in which Chapa successfully led a global program of peace, education and welfare throughout the planet, the Blue Ruler was overthrown in a coup in the center of the galaxy. All the devices that were at our disposal stopped working, and a coalition of galactic darkness, aided by earthy capitalist and greedy collaborators, took over the planet, around 1985, and created a regime of harassment and abuse against most humans. Maybe as was it always, except for the years of Chapa's rule, but much harder, cruel and without softening, except in enclaves such as the "Free State of Tel Aviv" * and the like, where the "good life" continued as if nothing had happened, and life was good even more. These places were close to the Commission of the Galactic Government on Earth, and enjoyed, temporarily, its good.

The whole gang dispersed and hid, according to Chapa's strict instruction, gave before we parted on the telepathy beach in the Sea of ​​Galilee, "to disappear in the corners of the world" until the moment comes when we can meet again. Everyone found himslef alone somewhere in a difficult and haunting world. I did not tell the stories of everyone, only the stories of Zvi, "the stolen" Stoli and mine.
It was three years before a rescue spacecraft with the stolen Stoli, "the interpreter" and other crew members found me, with a number outlined on my forehead, and took me to a desert star outside the galaxy, where we all finally met Chapa and the Blue forces that rebelled against the galactic regime.
We joined the forces for a general assault on the galaxy. We reached Earth and found it in a state of destruction. Entire areas I knew sank in huge floods caused by melting glaciers intentionally caused by the forces of the Dark Coalition, before they left Earth. The rest of the world did not look any better either. Earthquakes destroyed most of the houses and in the remaining territory of Israel a messianic regime arose that imprisoned its opponents in a huge detention camp on Latrun Beach.

Here the members of the gang were given the opportunity and permission to retire from the alternative time plot and return to normal time, when all these things had not yet happened. Only the stolen Stoli, Zvi, Alva, and Chapa remained with me from the whole gang, in the houses of an abandoned Greek village, from there we continued, into space and back, until the blow to the head I received in the cave brought me also back to normal time, at least for now.

**** Free Tel Aviv State (1), (2), (3), (4).

Previous posts:
Interplanetary Federation (1)
Interplanetary Federation (2)

פורסם על ידי הצועד בנעליו In-his-shoes walker

extraterrestrial sources of knowledge

8 תגובות בנושא “הפדרציה הבין-פלנטרית (3) Interplanetary Federation (3)

 1. כל מה שנאמר כאן על האדמיים לא סותר את מה שנאמר בפוסט על היהווים? נשמע שהפדרציה בקושי מכירה את האדמיים על כדור הארץ, למרות שהם לפי הפוסט ההוא בני צלמם של היהווים. פה הם מקסימום 'פורמולה שנגנבה מהמעבדות' כמו שנכתב באיזה מקום, משהו ממזרי, לא פרי של תכנון מסודר. אז איזה גירסא אומרת את האמת ומה חפא חושב על כך?

  אהבתי

 2. היהווים הם בתי הספר, והם, יש לזכור – לפני הפדרציה, והפדרציה לא מכירה את מה שהיהווים בדורות הקודמים לה עשו. הפדרציה גם לא כולה מורכבת מיהווים, היא קואליציה של מספר מינים שולטים ושל יהווים מכמה דורות שיש ביניהם פער בעצמם. הסיפור האמיתי נמצא אולי במרתפי ספריות בית הספר של התבונה, עד לשם חפא לא הספיק להגיע. על הכחול למשל חפא חשב שהוא בכלל לא יהווי. המורה שלו חשב שהוא בן תערובת.

  אהבתי

 3. קצת מסובך כל הגינאולוגיות שם (על כדור הארץ לא מסובך? אז שם זה כפול כמה חזקות) אבל אפשט את זה כמו שחפא פישט לי, החוטפים-המורים של חפא שייכים לענף של המינים היהווים, אבל בן דוד די רחוק של היהווים "שלנו" שהם ממקור "ותיק" יותר והם לא ידעו כל מה שאותם יהווים רחוקים עשו. חפא עצמו נתן להם את ההגדרה "יהוויים" מאוחר יותר, הם קראו לעצמם בשם ספציפי שיש בו כדי לשייך אותם ליהווים.

  אהבתי

 4. אבל חפא בעצמו לקח לו זמן להבין שלא רק שהיהווים שהכיר הם קרובים רחוקים של היהווים הקדמונים, שאותם הוא הכיר ולמד על חלק מהשושלות שלהם – החלק שאחראי על הקמת בתי הספר של התבונה הגבוהה אלא גם שבין היהווים דורות קודמים האלה נמצאים "אבותיו" של האדמי הקדמוני (מי יודע, אולי הם באמת גנבו את הפורמולה מאיזה מעבדה ושתלו אותה על כדור הארץ. הפוסט יהווים לא אומר שלא ודברים כאלה קרו כנראה הרבה). אני חושב שחפא הגיע סופית למסקנות האלה – על הקירבה הרחוקה של סוגי היהווים – אלה שהכיר ואלה שרק שמע עליהם (הלימודים בבית הספר לא נטו להעמיק בזה ובגנטיקות בכלל, אפשר לשער למה) ועל הקשר של האדמי בכפתורינו הכחול למקורות יהוויים ותיקים יותר.

  אהבתי

 5. היהווים הם מין שולט. לא יחידי אבל מרכזי בסקופ של העולמות של חפא. כמובן עם מעמדות, הרבה יותר מרובד מאשר כאן. גם היחידי שיש לו פרמישן להגיע לכדור הארץ. האדמיים כאן, אפשר להגיד הם קקה שלו.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: